NEAMȚ: Salariile bugetarilor la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Neamț

Toți cei interesați să vadă ce bani primesc bugetarii care ocupă o anumită funcție vor avea acces la o listă publicată de instituția sau autoritatea unde se încadrează funcția respectivă. Autoritățile și instituțiile publice trebuie să afișeze, pe pagina de internet dar și la propriul sediu, care sunt veniturile angajaților plătiți din fonduri publice, potrivit Legii 153/2017.

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Neamț (la data de 31 martie 2019)

Funcția publică, grad profesional /funcția contractuală Gradația Salariul de bază brut stabilit conform Legii 153/2017 Valoarea brută a sporului acordat în funcție de timpul efectiv lucrat Valoarea anuală a voucherelor de vacanță, Valoarea anuală a indemnizației de hrană
Personal contractual – funcție de conducere          
Președinte – Director General   14651 2198 1450 4160
Funcții publice de conducere          
Director executiv gradul II   9980 1497 1450 4160
Director executiv adjunct gradul II– Medic șef   9632 1445 1450 4160
Șef serviciu gradul II   9052 1358 1450 4160
Funcții publice de execuție          
Consilier superior gradația (exercitare viză C.F.P.P.) 5 7730 1160 1450 4160
Consilier superior, consilier juridic superior gradația 5 7026 1054 1450 4160
Consilier superior, consilier juridic superior gradația 4 6854 1028 1450 4160
Consilier superior gradația 3 6687 1003 1450 4160
Consilier principal gradația 3 5937 891 1450 4160
Consilier asistent gradația 4 5075 720 1450 4160
Referent superior gradația 5 4865 680 1450 4160
Funcții contractuale          
Secretar-dactilograf I 5 3634 493 1450 4160

Articolul 33 din Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prevede, la alin. (1), obligativitatea ca toate autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 2 alin. (1) și (3) din lege să publice la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și să mențină publicată, o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile și instituțiile respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.

Lista nu trebuie să fie nominală, ci să cuprindă datele aferente fiecărei funcții din organigrama instituției sau autorității publice și mai multe elemente precum: salariul de bază, valoarea brută a sporurilor, valoarea anuală a voucherelor de vacanţă, a indemnizației de hrană, orice alte drepturi în bani sau în natură, precum și baza legală a acordării acestora.

Verificarea respectării acestei măsuri intră în competența Inspecției Muncii.

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauză şi se sancţionează cu amendă între 5.000 şi 10.000 lei.