NEAMȚ: Raportul de activitate al Colegiului Prefectural pe anul 2019 (VIDEO)

Daniela SOROCEANU, prefectul județului Neamț, alături de Nicolae-Doru Ungureanu, subprefect, a condus astăzi, 20 noiembrie, începând cu ora 10:00, ședința Colegiului Prefectural al județului Neamț, în sala ”Calistrat Hogaș” din Palatul Administrativ.

Au fost prezenți conducători ai serviciilor publice deconcentrate și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, cu sediul în județul Neamț, persoane cu statut de invitat precum și reprezentanți ai mass-media, acreditați pe lângă Instituția Prefectului – Județul Neamț.

În cadrul ședinței s-a dezbătut și aprobat Hotărârea nr. 7 din 20.11.2019 privind ”Monitorizarea stadiului de îndeplinire a obiectivelor și acțiunilor aprobate prin Hotărârea Colegiului Prefectural nr. 1 din 2019” și ”Raportul de activitate pe anul 2019”, realizat conform obiectivelor operaționale și strategice stabilite prin OMAI nr. 79 și nr. 80 din 2019, asumate în Planul de management al Instituției Prefectului – Județul Neamț.

”Întreaga activitate a Instituției Prefectului – Județul Neamț și a serviciilor publice deconcentrate, analizată pentru 9 luni de zile, s-a desfășurat în integralitate, în conformitate cu deviza noastră (L)EGALITATE ȘI RESPECT PENTRU CETĂȚENI”, a declarat Daniela SOROCEANU, prefectul județului Neamț.

La finalul dezbaterilor, reprezentanții mass-media au avut oportunitatea de a adresa întrebări tuturor membrilor Colegiului Prefectural.

Subiectele abordate au vizat: neconcordanță în declararea infecțiilor nozocomiale ca urmare a analizelor de laborator care le certifică, autorizarea/suspendarea/retragerea autorizării pentru depozitele temporare de deșeuri, reducerea/comasarea centrelor de permanență din municipiile Piatra Neamț și Roman, sancțiunile aplicate și/sau modalitățile de interzicere a traficului pe DN 15 pentru tonajul greu, situația la nivelul județului Neamț a suprafețelor de islaz și a sumelor încasate cu titlu de subvenție pentru acestea.

După finalizarea ședinței, membrii Colegiului Prefectural care sunt reprezentanți și în Comisia Tehnică pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru Președintele României, împreună cu ceilalți membri convocați ai Grupului Tehnic de Lucru, au stabilit ultimele detalii referitoare la organizarea turului 2 pentru alegerea Președintelui României din data de 24 noiembrie 2019.

PUBLICITATE