NEAMȚ: Probleme la firmele care au angajaţi străini

Inspectorii ITM Neamț au controlat 23 de angajatori care aveau înregistraţi în total 104 salariaţi străini. Aceștia au dispus 16 măsuri de remediere.

Acțiunea de control face parte din campania naţională privind verificarea  modului în care angajatorii români respectă prevederile legale referitoare la legislaţia muncii şi la regimul juridic aplicabil străinilor pe teritoriul României, conform prevederilor O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, care s-a desfășurat în perioada 14 – 18 noiembrie 2019.

”Cu prilejul verificărilor efectuate, la un angajator s-a constatat lipsa avizului de angajare, acesta fiind sancţionat cu avertisment contravenţional pentru nerespectarea prevederilor art. 33, alin.1 din O.G. nr.25/2014, modificată şi completată.

Inspectorii de muncă au constatat  şi alte deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă privind:

-întocmirea  dosarelor de personal;

-angajatorii nu păstrează la locul de muncă un exemplar din contractul individual de muncă;

-nu este realizată evidenţa orelor lucrate  zilnic de fiecare salariat,cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit a programului de lucru, iar un angajator a fost sancţionat cu amendă de 1500 lei pentru încălcarea prevederilor art.119 din Legea nr. 53/2003, modificată şi completată, republicată;

-angajatorul nu face dovada plăţii drepturilor salariale;

-angajatorul nu face dovada compensării orelor lucrate suplimentar cu ore libere plătite;

-nu sunt comunicate foştilor salariaţi deciziile de încetare a contractului individual de muncă;

-angajatorul nu face dovada acordării concediului de odihnă pentru salariaţii plecaţi din unitate   în anii 2018 şi 2019”, informează ITM Neamț.

Obiectivele acţiunilor de control au fost:

-identificarea şi combaterea muncii nedeclarate a străinilor pe piaţa muncii din România;

-identificarea angajatorilor care utilizează cetăţeni non UE în activităţi lucrative;

-identificarea angajatorilor români care primesc la muncă pe teritoriul României  un lucrător străin non UE detaşat;

-garantarea în plată a salariului  de bază minim brut pe ţară;

-verificarea respectării  prevederilor privind timpul de muncă şi timpul de odihnă;

-creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor români pentru necesitatea respectării prevederilor legale privind angajarea străinilor;

-diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea regimului străinilor pe teritoriul României;

-eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate.

PUBLICITATE