NEAMȚ: Posturi vacante în sectorul bugetar la data de 27 octombrie

Direcţia de Asistenţă Socială Roman, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

  1. inspector specialitate debutant la Compartimentul Administrativ;
  2. kinetoterapeut debutant la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice – „Casa Bunicilor”;
  3. psiholog practicant la Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc – „Casa Copiilor”.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-specialitate-debutant-kinetoterapeut-debutant-si-psiholog-practicant-directia-de-asistenta-sociala-roman-judetul-neamt/

Spitalul Municipal de Urgență Roman, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de asistent medical generalist debutant PL, pentru Compartiment O.R.L.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-medical-generalist-debutant-pl-spitalul-municipal-de-urgenta-roman-judetul-neamt-4/

Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante, astfel:

  • 1 post kinetoterapeut debutant;
  • 2 posturi de muncitor calificat, treapta IV – fochist.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/kinetoterapeut-debutant-si-muncitor-calificat-iv-fochist-3-posturi-centrul-de-recuperare-si-reabilitare-a-persoanelor-cu-handicap-pastraveni-judetul-neamt/

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 425 organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuție vacante de paznic, Compartimentul Pază – P.S.I.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/paznic-administratia-nationala-a-rezervelor-de-stat-si-probleme-speciale-unitatea-teritoriala-425/

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza“ din Roman, judeţul Neamţ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor (2 posturi).

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/ingrijitor-2-posturi-scoala-gimnaziala-alexandru-ioan-cuza-din-roman-judetul-neamt/

Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, în cadrul instituţiei:

  • inspector de specialitate gradul II (S) din cadrul – Compartimentului Inspecție Siguranța Rutieră al Agențiilor Teritoriale A.R.R. Neamț

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/functii-contractuale-autoritatea-rutiera-romana-a-r-r/

Primăria Comunei Borca, județul Neamț organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante de referent, treapta profesională IA din cadrul Compartimentului Bibliotecă și Cămin cultural.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/referent-m-ia-primaria-comunei-borca-judetul-neamt/

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat cu art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/director-de-ingrijiri-spitalul-judetean-de-urgenta-piatra-neamt/

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de medic (S) specialitatea medicină la Serviciul de Management al Calității Serviciilor Medicale și Tehnologia Informației.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/medic-s-spitalul-judetean-de-urgenta-piatra-neamt/

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, vacante de asistent registrator principal – Serviciul Publicitate Imobiliară.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-registrator-principal-oficiul-de-cadastru-si-publicitate-imobiliara-neamt-5/

Primăria Comunei Horia, Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de inspector, grad profesional asistent, Compartimentul Impozite și taxe.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-asistent-primaria-comunei-horia-judetul-neamt/

Primăria Comunei Grumăzeşti, judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de consilier II, în cadrul Compartimentului Achiziții și Relații Publice.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/consilier-ii-primaria-comunei-grumazesti-judetul-neamt/

Primăria Comunei Girov, Judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, vacante, de inspector de specialitate I, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Biroul Financiar – Contabil.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-de-specialitate-i-primaria-comunei-girov-judetul-neamt/

Spitalul Municipal de Urgență Roman, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de asistent medical debutant PL, vacant pe perioadă nedeterminată, pentru Secția Ortopedie Traumatologie.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-medical-debutant-pl-spitalul-municipal-de-urgenta-roman-judetul-neamt/

Liceul Tehnologic „Vasile Sav“, Roman, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, de:

  1. informatician;
  2. muncitor de întreținere;
  3. îngrijitor.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/informatician-muncitor-intretinere-si-ingrijitor-3-posturi-liceul-tehnologic-vasile-sav-roman-judetul-neamt/

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă din comuna Secuieni, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de inginer agronom debutant – 2 posturi.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inginer-agronom-debutant-statiunea-de-cercetare-dezvoltare-agricola-din-comuna-secuieni-neamt/

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă din comuna Secuieni, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de contabil.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/contabil-statiunea-de-cercetare-dezvoltare-agricola-din-comuna-secuieni-neamt/

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă din comuna Secuieni, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, astfel:

• muncitor electrician -1 post;
• muncitor agricol – 1 post;
• șofer autoturism – 1 post.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/statiunea-de-cercetare-dezvoltare-agricola-din-comuna-secuieni-nemt/