NEAMȚ: Posturi vacante în sectorul bugetar la data de 24 noiembrie

Şcoala Gimnazială Domnească din Târgu Neamţ, Judeţul Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante de secretar.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/secretar-scoala-gimnaziala-domneasca-din-targu-neamt-judetul-neamt-2/

Clubul Sportiv Ceahlăul Piatra-Neamț, Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

  • antrenor maestru – Secția Lupte Greco-Romane – 1 post:
  • antrenor debutant – Secția Lupte Greco-Romane -1 post:
  • antrenor maestru – Secția Atletism – 2 posturi;
  • contabil șef (economist, grad I A) – 1 post;
  • îngrijitor baze sportive – 1 post.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/antrenor-contabil-sef-si-ingrijitor-baze-sportive-6-posturi-clubul-sportiv-ceahlaul-piatra-neamt-judetul-neamt/

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Neamţ din Piatra-Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale, temporar  vacante, de asistent medical generalist cu studii postliceale Stația Centrală Piatra Neamț.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-medical-generalist-serviciul-de-ambulanta-judetean-neamt-8/

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă, cu sediul în comuna Secuieni, Str. Principală nr. 377. județul Neamț, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de contabil – 2 posturi.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/contabil-statiunea-de-cercetare-dezvoltare-agricola-secuieni/

Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare“, cu sediul în Târgu-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 67, judeţul Neamţ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/ingrijitor-colegiul-national-stefan-cel-mare-cu-sediul-in-targu-neamt/

Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare“, cu sediul în Târgu-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 67, judeţul Neamţ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuție, temporar vacante, de pedagog școlar.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/pedagog-scolar-colegiul-national-stefan-cel-mare-cu-sediul-in-targu-neamt/

Spitalul Municipal de Urgență Roman, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de asistent medical generalist debutant PL 1 post pentru Secția Psihiatrie.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-medical-generalist-debutant-spitalul-municipal-de-urgenta-roman-judetul-neamt-5/

Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, Județul Neamţ, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de spălătoreasă.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/spalatoreasa-spitalul-de-pneumoftiziologie-bisericani-judetul-neamt-2/

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă din comuna Secuieni, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de inginer agronom debutant – 2 posturi.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inginer-agronom-debutant-statiunea-de-cercetare-dezvoltare-agricola-din-comuna-secuieni-judetul-neamt/

Unitatea Militară nr. 01144, Roman, organizează concurs pentru încadrarea unui post vacant, pe perioadă nedeterminată, de contabil II, la microstructura cantabilitate.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/contabil-unitatea-militara-nr-01144-roman-neamt/

Urgență Roman, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de îngrijitor curățenie 5 posturi, astfel:

  • 1 post pentru Secția Recuperare Medicina Fizică și Balneologie,
  • 1 post pentru Compartimentul O.R.L.,
  • 3 posturi pentru Secția Psihiatrie.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/ingrijitor-curatenie-spitalul-municipal-de-urgenta-roman-judetul-neamt-8/

Primăria Comunei Mărgineni, Judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de șofer.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/sofer-primaria-comunei-margineni-judetul-neamt/

Primăria Oraşului Roznov, judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante, de inspector I în cadrul Compartimentului Proiecte, programe, prognoze, achiziții publice.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-primaria-orasului-roznov-judetul-neamt/

Primăria Comunei Bârgăuani, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante de inspector asistent – compartiment Fond Funciar.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-asistent-primaria-comunei-bargauani-judetul-neamt/

Direcția de Asistență Socială Roman, cu sediul in Roman, județul Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 3, județul Neamț, anunță organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a 1 post vacant, contractual, de execuție, astfel:

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/ingrijitor-directia-de-asistenta-sociala-roman-judetul-neamt/

Primăria Comunei Tarcău, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale vacante de consilier debutant – Birou Implementare proiecte și Achiziții publice, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/consilier-debutant-primaria-comunei-tarcau-judetul-neamt/

Primăria Comunei Cordun, Judeţul Neamţ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de inspector IA, în cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Impozite și Taxe.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-ia-primaria-comunei-cordun-judetul-neamt-2/

Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, Județul Neamţ, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de muncitor calificat III – zugrav, în cadrul Serviciului Tehnic de întreținere și Reparații.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muncitor-calificat-iii-zugrav-spitalul-de-pneumoftiziologie-bisericani-judetul-neamt/

Unitatea Militară Nr. 01145 din Roman, Județul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

• Contabil II – 2 posturi;
• Casier debutant – 1;
• Inginer debutant (inginer autovehicule rutiere) – 1 post;

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/contabil-ii-casier-debutant-inginer-debutant-unitatea-militara-nr-01145-din-roman-judetul-neamt/

Spitalul Municipal de Urgență Roman, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de asistent medical generalist principal PL pentru Secția Ortopedie Traumatologie.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-medical-generalist-principal-spitalul-municipal-de-urgenta-roman-neamt-2/

Primăria Comunei Cordun, Judeţul Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Achiziții Publice și Implementare Proiecte Fonduri Nerambursabile.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-superior-primaria-comunei-cordun-judetul-neamt/

Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” cu sediul în Vânători- Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 198, județul Neamț, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, astfel:

• bibliotecar, post vacant contractual pe perioadă nedeterminată:
• îngrijitor – la Grădinița cu Program Prelungit, post vacant contractual pe perioadă nedeterminată;
• bucătar – ta Grădinița cu Program Prelungit, post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/bibliotecar-ingrijitor-bucatar-liceul-tehnologic-arhimandrit-chiriac-nicolau-vanatori-neamt/

PUBLICITATE