NEAMȚ: Posturi vacante în sectorul bugetar la data de 20 octombrie

Primăria Comunei Horia, Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de inspector, grad profesional asistent, Compartimentul Impozite și taxe.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-asistent-primaria-comunei-horia-judetul-neamt/

Primăria Comunei Grumăzeşti, judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de consilier II, în cadrul Compartimentului Achiziții și Relații Publice.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/consilier-ii-primaria-comunei-grumazesti-judetul-neamt/

Primăria Comunei Girov, Judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, vacante, de inspector de specialitate I, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Biroul Financiar – Contabil.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-de-specialitate-i-primaria-comunei-girov-judetul-neamt/

Spitalul Municipal de Urgență Roman, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de asistent medical debutant PL, vacant pe perioadă nedeterminată, pentru Secția Ortopedie Traumatologie.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-medical-debutant-pl-spitalul-municipal-de-urgenta-roman-judetul-neamt/

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție temporar vacante, de:

  • D.G.A.S.P.C. Neamț – Serviciul pentru copilul maltratat: inspector de specialitate, grad profesional debutant
  • Complex de Servicii „Elena Doamna”, Piatra-Neamț: asistent social, grad profesional practicant
  • Centrul de Recuperare de Zi pentru Copilul cu Dizabilități Piatra-Neamț: psiholog, grad profesional practicant

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-de-specialitate-debutant-asistent-social-practicant-si-psiholog-practicant-directia-generala-de-asistenta-sociala-si-protectia-copilului-neamt/

Liceul Tehnologic „Vasile Sav“, Roman, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, de:

  1. informatician;
  2. muncitor de întreținere;
  3. îngrijitor.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/informatician-muncitor-intretinere-si-ingrijitor-3-posturi-liceul-tehnologic-vasile-sav-roman-judetul-neamt/

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă din comuna Secuieni, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de inginer agronom debutant – 2 posturi.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inginer-agronom-debutant-statiunea-de-cercetare-dezvoltare-agricola-din-comuna-secuieni-neamt/

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă din comuna Secuieni, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de contabil.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/contabil-statiunea-de-cercetare-dezvoltare-agricola-din-comuna-secuieni-neamt/

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă din comuna Secuieni, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, astfel:

• muncitor electrician -1 post;
• muncitor agricol – 1 post;
• șofer autoturism – 1 post.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/statiunea-de-cercetare-dezvoltare-agricola-din-comuna-secuieni-nemt/

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacante de consilier juridic, gradul IA – Biroul Juridic Resurse Umane Secretariat și Petiții.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/consilier-juridic-ia-oficiul-de-cadastru-si-publicitate-imobiliara-neamt-2/

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de registrator medical (M) la Compartiment de Evaluare și Statistică Medicală.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/registrator-medical-m-spitalul-judetean-de-urgenta-piatra-neamt-judetul-neamt/

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de îngrijitor (G) la secția Medicină Internă.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/ingrijitor-g-spitalul-judetean-de-urgenta-piatra-neamt-judetul-neamt/

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de subinginer III (SSD), specialitatea construcții, la Compartimentul Tehnic – Formația de lucru I.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/subinginer-iii-ssd-spitalul-judetean-de-urgenta-piatra-neamt-judetul-neamt/

Administraţia Bazinală de Apă Siret – Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de șofer:

  1. agent hidrotehnic;
  2. șofer.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/agent-hidrotehnic-si-sofer-3-posturi-sistemul-de-gospodarire-a-apelor-neamt/

Colegiul Tehnic „Petru Poni“, cu sediul în Roman, Bd. Republicii nr. 1-3, județul Neamț, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual – de îngrijitor.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/ingrijitor-colegiul-tehnic-petru-poni-roman-neamt/

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială – 330 Podoleni, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante, de administrator I – Stocuri rezervă de stat din cadrul Compartimentului Financiar – Contabilitate, poziția 9 din Statul de funcții.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/administrator-i-dministratia-nationala-a-rezervelor-de-stat-si-probleme-speciale-unitatea-teritoriala-330-podoleni-neamt/

Colegiul Tehnic „Petru Poni“, cu sediul în Roman, Bd. Republicii nr. 1-3, județul Neamț, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual – de muncitor/ajutor bucătar – 0,5 post.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muncitorajutor-bucatar-colegiul-tehnic-petru-poni-roman-neamt/

Spitalul Municipal de Urgență Roman, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de asistent medical principal PL, pe perioadă nedeterminată, pentru Laborator Radiologie și Imagistică Medicală.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-medical-principal-pl-spitalul-municipal-de-urgenta-roman-judetul-neamt/

Spitalul Municipal de Urgență Roman, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de registrator medical debutant (3 posturi), pe perioadă nedeterminată, pentru Laborator Radiologie și Imagistică Medicală.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/registrator-medical-debutant-3-posturi-spitalul-municipal-de-urgenta-roman-judetul-neamt/

Primăria Comunei Mărgineni, Judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de șofer.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/sofer-primaria-comunei-margineni-neamt-2/

Primăria Comunei Grumăzeşti, judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

  1. paznic;
  2. șofer.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/paznic-si-sofer-primaria-comunei-grumazesti-judetul-neamt/

Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae”, Roman, judeţul Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de asistent medical debutant cu PL (4 posturi).

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-medical-debutant-cu-pl-4-posturi-spitalul-de-psihiatrie-sf-nicolae-roman-judetul-neamt/

Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” din Piatra-Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de secretar școală.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/secretar-scoala-liceul-tehnologic-dimitrie-leonida-din-piatra-neamt/