NEAMȚ: Posturi vacante în sectorul bugetar la data de 17 noiembrie

Direcția de Asistență Socială Roman, cu sediul in Roman, județul Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 3, județul Neamț, anunță organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a 1 post vacant, contractual, de execuție, astfel:

• un post de îngrijitor la Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc – Casa Copiilor.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/ingrijitor-directia-de-asistenta-sociala-roman-judetul-neamt/

Primăria Comunei Tarcău, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale vacante de consilier debutant – Birou Implementare proiecte și Achiziții publice, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/consilier-debutant-primaria-comunei-tarcau-judetul-neamt/

Primăria Comunei Cordun, Judeţul Neamţ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de inspector IA, în cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Impozite și Taxe.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-ia-primaria-comunei-cordun-judetul-neamt-2/

Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, Județul Neamţ, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de muncitor calificat III – zugrav, în cadrul Serviciului Tehnic de întreținere și Reparații.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muncitor-calificat-iii-zugrav-spitalul-de-pneumoftiziologie-bisericani-judetul-neamt/

Unitatea Militară Nr. 01145 din Roman, Județul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

• Contabil II – 2 posturi;
• Casier debutant – 1;
• Inginer debutant (inginer autovehicule rutiere) – 1 post;

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/contabil-ii-casier-debutant-inginer-debutant-unitatea-militara-nr-01145-din-roman-judetul-neamt/

Spitalul Municipal de Urgență Roman, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de asistent medical generalist principal PL pentru Secția Ortopedie Traumatologie.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-medical-generalist-principal-spitalul-municipal-de-urgenta-roman-neamt-2/

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra-Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de îngrijitor, în cadrul Serviciului pentru Educație Timpurie Antepreșcolară (4 posturi).

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/ingrijitor-4-posturi-directia-de-asistenta-sociala-a-municipiului-piatra-neamt/

Consiliul Județean Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie, temporar vacante, de consilier, studii superioare, grad profesional II, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/consilier-consiliul-judetean-neamt-5/

Primăria Municipiului Piatra-Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, funcție contractuală de execuție de referent, treapta I, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, Compartimentul Administrare Ștrand și Baia Comunală, din cadrul Biroului Administrare Baze Sportive și de Agrement.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/referent-primaria-municipiului-piatra-neamt-3/

Primăria Comunei Cordun, Judeţul Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Achiziții Publice și Implementare Proiecte Fonduri Nerambursabile.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-superior-primaria-comunei-cordun-judetul-neamt/

Colegiul Tehnic „Petru Poni“, cu sediul în Roman, Bd. Republicii nr. 1-3, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de paznic.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/paznic-colegiul-tehnic-petru-poni-roman-judetul-neamt/

Primăria Comunei Bălţăteşti, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de şofer II  – Compartiment Gospodărire Comunală.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/sofer-ii-microbuz-scolar-primaria-comunei-baltatesti-neamt/

Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, cu sediul în Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urează:

  1. informatician;
  2. bibliotecar.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/informatician-si-bibliotecar-2-posturi-colegiul-tehnic-ion-creanga-targu-neamt-judetul-neamt/

Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” cu sediul în Vânători- Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 198, județul Neamț, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, astfel:

• bibliotecar, post vacant contractual pe perioadă nedeterminată:
• îngrijitor – la Grădinița cu Program Prelungit, post vacant contractual pe perioadă nedeterminată;
• bucătar – ta Grădinița cu Program Prelungit, post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/bibliotecar-ingrijitor-bucatar-liceul-tehnologic-arhimandrit-chiriac-nicolau-vanatori-neamt/

Primăria Municipiului Roman, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, în cadrul Serviciului voluntar pentru situații de urgență, SSM, protecție civilă, după cum urmează:

  1. șef formație, grad II la Formația de intervenție situații de urgență;
  2. muncitor calificat, treapta I la Atelier întreținere și reparații (2 posturi).

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/sef-formatie-si-muncitor-calificat-3-posturi-primaria-municipiului-roman-judetul-neamt/

Primăria Municipiului Roman, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, în cadrul Direcției Servicii Edilitare, după cum urmează:

  1. muncitor calificat, treapta IV, la Serviciul întreținere și reparații drumuri, alei și parcări;
  2. muncitor calificat, treapta I, la Serviciul administrare parcuri, sere și spații verzi – Formația întreținere sere și spații verzi.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muncitor-calificat-2-posturi-primaria-municipiului-roman-judetul-neamt/

Primăria Municipiului Roman, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, în cadrul Direcției Administrative, Compartiment administrativ, după cum urmează:

  1. inspector de specialitate IA;
  2. inspector de specialitate II.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-de-specialitate-2-posturi-primaria-municipiului-roman-judetul-neamt/

Primăria Comunei Tarcău, Judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de șofer, Compartimentul Mediu și Administrativ.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/sofer-primaria-comunei-tarcau-judetul-neamt/

Spitalul Municipal de Urgență Roman, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de asistent medical generalist debutant PL (2 posturi) pentru Secția A.T.I.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-medical-generalist-debutant-pl-2-posturi-spitalul-municipal-de-urgenta-roman-judetul-neamt/

Primăria Municipiului Piatra-Neamț, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de consilier, gradul I din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, Biroul Promovare Turistică și Organizare Evenimente.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/consilier-i-primaria-municipiului-piatra-neamt/

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman, județul Neamt organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție,  vacante, de paznic.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/paznic-centrul-scolar-pentru-educatie-incluziva-roman-judetul-neamt/

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială – 330 Podoleni, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuţie vacante, de pompier (paznic) din cadrul Compartimentului Pază PSI, poziția nr. 37 din Statul de funcții.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/pompier-paznic-unitatea-teritoriala-330-podoleni-judetul-neamt/

Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare“, cu sediul în Târgu-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 67, judeţul Neamţ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de paznic.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/paznic-colegiul-national-stefan-cel-mare-cu-sediul-in-targu-neamt-2/

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical, gradul profesional principal – Complex de Servicii „Elena Doamna”, Piatra-Neamț.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-medical-principal-directia-generala-de-asistenta-sociala-si-protectia-copilului-neamt/

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, , de:

  • 1 post îngrijitoare – studii generale/medii absolvite cu certificat sau diplomă de bacalaureat – la Complex de Servicii „Elena Doamna”;
  • 1 post îngrijitoare – studii generale/medii absolvite cu certificat sau diplomă de bacalaureat – la Centrul Rezidențial pentru copilul cu dizabilități Piatra-Neamț.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/ingrijitoare-2-posturi-directia-generala-de-asistenta-sociala-si-protectia-copilului-neamt/

Școala Gimnazială, Comuna Hangu, județul Neamț, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante de administrator financiar II S – 0,5 normă.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/administrator-financiar-ii-s-cu-05-norma-scoala-gimnaziala-comuna-hangu-judetul-neamt/

PUBLICITATE