NEAMȚ: Posturi vacante în sectorul bugetar la data de 15 septembrie

Primăria Oraşului Bicaz, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Disciplina în Construcţii.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/consilier-asistent-primaria-orasului-bicaz-judetul-neamt/

Primăria Comunei Văleni, organizează concurs la sediul Primăriei Comunei Văleni, din str. Cozma Șarpe nr. 3. județul Neamț, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de consilier – IA, cu atribuții de asistent social, în cadrul Compartimentului Secretariat, Stare civilă, Asistență Socială, Registru Agricol.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/consilier-ia-primaria-comunei-valeni-neamt/

Direcția Municipal Locato, Roman, Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante de magaziner la Biroul întreținere și reparații rețele de preluare ape pluviale.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/magaziner-directia-municipal-locato-roman-neamt/

Direcția Municipal Locato, Roman, Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante de:

• 2 posturi vacante de muncitor necalificat (gropar) la Formația servicii mortuare:
• 1 post de șofer la Biroul întreținere și reparații rețele de preluare ape pluviale;
• 1 post de muncitor necalificat la Biroul iluminat stradal.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muncitor-necalificat-sofer-directia-municipal-locato-roman-neamt-2/

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din localitatea Săbăoani, judeţul Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante de îngrijitor.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/ingrijitor-liceul-teoretic-vasile-alecsandri-sabaoani-neamt/

Colegiul „Spiru Haret” din Piatra-Neamț organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție, vacante de îngrijitor.

• 1 post îngrijitoare,
• 1 post muncitor întreținere.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/ingrijitoare-muncitor-intretinere-colegiul-spiru-haret-piatra-neamt/

Primăria Comunei Crăcăoani, cu sediul în localitatea Crăcăoani, judeţul Neamţ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție, temporar vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant – în cadrul Compartimentului – serviciul public de asistență socială.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-debutant-primaria-comunei-cracaoani-judetul-neamt-2/

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din localitatea Săbăoani, judeţul Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante de administrator financiar – 0.50 post.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/administrator-financiar-liceul-teoretic-vasile-alecsandri-sabaoani-neamt/

Primăria Comunei Borca, județul Neamț organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante de referent, treapta profesională IA din cadrul Compartimentului Bibliotecă și Cămin cultural.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/referent-ia-primaria-comunei-borca-judetul-neamt-2/

Comuna Făurei, cu sediul în comuna Făurei, județul Neamț, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de șofer (1 post).

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/sofer-comuna-faurei-neamt-2/

Sanatoriul de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală „Dr. Dimitrie Cantemir” de Bălțătești, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de contabil debutant de la Financiar- contabil/Biroul contabilitate.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/contabil-debutant-sanatoriul-de-balneofizioterapie-si-recuperare-medicala-dr-dimitrie-cantemir-de-baltatesti-neamt/

Şcoala Gimnazială Nr. 8 din Piatra Neamț, judeţul Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de administrator financiar de patrimoniu 0,5 normă + muncitor necalificat 0,5 normă.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/administrator-financiar-de-patrimoniu-05-norma-muncitor-necalificat-05-norma-scoala-gimnaziala-nr-8-din-piatra-neamt-judetul-neamt/

Unitatea Militară 01407 Piatra-Neamţ din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs pentru ocuparea postului civil contractual de execuţie, de contabil II.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/contabil-ii-unitatea-militara-01407-piatra-neamt/

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de:

  1. inspector de specialitate, gradul profesional I – Serviciul strategii, proiecte, coordonare, controlul calității serviciilor sociale – Compartiment proiect Centrul zonal de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate destinate copilului în dificultate;
  2. inspector de specialitate, gradul profesional IA – Serviciul de evaluare complexă a persoanei adulte cu handicap.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-de-specialitate-profesional-i-si-inspector-de-specialitate-profesional-ia-directia-generala-de-asistenta-sociala-si-protectia-copilului-neamt/

Primăria Comunei Vânători-Neamț, cu sediul în comuna Vânători- Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 174, județul Neamț, organizează examen/concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante de muncitor necalificat I (COR 911201 – femeie de serviciu) – Compartimentul Administrativ-Gospodăresc, Protecția Mediului.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muncitor-necalificat-i-femeie-de-serviciu-primaria-comunei-vanatori-neamt/

Primăria Comunei Trifești, Județul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

  1. inspector debutant, Compartimentul Implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile;
  2. muncitor calificat, treapta IV (mecanic utilaje terasiere), Compartimentul administrativ, gospodărire comunală, protecția mediului, pază și ordine publică.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-si-muncitor-calificat-2-posturi-primaria-comunei-trifesti-judetul-neamt/

PUBLICITATE
loading...