NEAMȚ: Posturi vacante în administrație (autorități și instituții publice) la data de 22 decembrie

Direcția de Asistență Socială Roman, județul Neamț anunță organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a 3 funcții vacante, contractuale, de execuție, astfel:

 1. îngrijitor (normator) la Compartimentul Administrativ;
 2. îngrijitor la Adăpostul de noapte – „Casa Speranței”;
 3. asistent medical debutant la Centrul de zi pentru copii antepreșcolari aflați în situații de risc – „Casa Fluturașilor”.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/ingrijitor-normator-ingrijitor-si-asistent-medical-debutant-3-posturi-directia-de-asistenta-sociala-roman-judetul-neamt/

Primăria Comunei Crăcăoani, judeţul Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de consilier debutant, cu studii superioare, în cadrul Compartimentului Registratură Arhivă.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/consilier-debutant-s-primaria-comunei-cracaoani-judetul-neamt/

Colegiul Tehnic „Gheorghe Cărtianu” din Piatra-Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de secretar.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/secretar-colegiul-tehnic-gheorghe-cartianu-din-piatra-neamt/

Consiliul Județean Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante de îngrijitor, Serviciul Administrativ, Protocol şi Întreţinere, Direcţia Achiziţii şi Logistică.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/ingrijitor-consiliul-judetean-neamt/

Şcoala Gimnazială „I. Gervescu” din Săvineşti, Judeţul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de secretar – debutant, studii superioare.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/secretar-debutant-s-scoala-gimnaziala-i-gervescu-din-savinesti-judetul-neamt/

Direcția de Asistență Socială Roman, cu sediul in Roman, județul Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 3, județul Neamț, anunță organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a 1 post vacant, contractual, de execuție, astfel:

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/sef-centru-directia-de-asistenta-sociala-roman-judetul-neamt/

Şcoala Gimnazială Nr. 5, Piatra Neamţ, Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de îngrijitoare.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/ingrijitoare-scoala-gimnaziala-nr-5-piatra-neamt/

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra-Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de asistent medical generalist, grad profesional debutant pentru perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-medical-generalist-debutant-directia-de-asistenta-sociala-a-municipiului-piatra-neamt/

Căminul pentru Persoane Vârstnice Roznov, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea peperioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de îngrijitor.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/ingrijitor-caminul-pentru-persoane-varstnice-roznov-judetul-neamt/

Sanatoriul de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală „Dr. Dimitrie Cantemir“, Bălţăteşti, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de inginer, gradul I, la Compartiment asigurare administrare cazărmi.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inginer-sanatoriul-de-balneofizioterapie-si-recuperare-medicala-dr-dimitrie-cantemir-baltatesti-judetul-neamt/

Căminul pentru Persoane Vârstnice Roznov, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea peperioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de bucătar.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/bucatar-caminul-pentru-persoane-varstnice-roznov-judetul-neamt/

Sanatoriul de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală „Dr. Dimitrie Cantemir“, Bălţăteşti, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de șef formație muncitori, gradul I, la Formație întreținere clădiri și instalații.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/sef-formatie-muncitori-sanatoriul-de-balneofizioterapie-si-recuperare-medicala-dr-dimitrie-cantemir-baltatesti-judetul-neamt/

Liceul de Arte „Victor Brauner”, Piatra-Neamţ, Judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, asfel:

• paznic post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.
• îngrijitor școală post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/paznic-ingrijitor-scoala-liceul-de-arte-victor-brauner-piatra-neamt/

Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, judeţul Neamţ, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de personal contractual de execuţie de muncitor calificat, treapta IV – fochist. (2 posturi)

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muncitor-calificat-fochist-centrul-de-recuperare-si-reabilitare-a-persoanelor-cu-handicap-pastraveni-judetul-neamt/

Primăria Comunei Dumbrava Roșie, județul Neamț, organizează concurs de recrutare  pentru ocuparea pe perioadă ne/determinată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante/temporar vacante, în cadrul Serviciului Public de Salubrizare, după cum urmează:

 • muncitor necalificat, – 4 posturi;
 • muncitor calificat – paznic – 2 posturi;
 • șofer/mașinist – 2 posturi;
 • casier (perioadă determinata 2 ore/zi;
 • inspector de specialitate (perioadă determinată 2 ore/zi).

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/functii-contractuale-10-posturi-primaria-comunei-dumbrava-rosie-judetul-neamt/

Liceul Tehnologic „Gh. Ruset Roznovanu” din Roznov, judeţul Neamţ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/ingrijitor-liceul-tehnologic-gh-ruset-roznovanu-din-roznov-judetul-neamt/

Primăria Comunei Dumbrava Roșie, județul Neamț, organizează concurs de recrutare  pentru ocuparea pe perioadă ne/determinată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante/temporar vacante, în cadrul Serviciului Public de Salubrizare, după cum urmează:

 • muncitor necalificat – 2 posturi;
 • șofer/mașinist – 3 posturi:
 • casier (perioadă determinată 6 ore/zi);
 • inspector specialitate (perioadă determinată 6 ore/zi).

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/functii-contractuale-7-posturi-primaria-comunei-dumbrava-rosie-judetul-neamt/

Liceul Tehnologic „Ion Creangă“, comuna Pipirig, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/ingrijitor-liceul-tehnologic-ion-creanga-comuna-pipirig-judetul-neamt/

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de spălătoreasă, în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Roman.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/spalatoreasa-complexul-de-servicii-pentru-persoane-adulte-cu-handicap-roman-judetul-neamt/