NEAMȚ: Peste 380 de probleme găsite de inspectorii ITM

În perioada 1 – 31.10.2019, inspectorii ITM Neamţ au efectuat 320 controale, ocazie cu care s-au constatat 384 de deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă şi s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 199 de sancţiuni contravenţionale, din care 11 amenzi în cuantum de 245.500 lei şi 188 de avertismente contravenţionale.

Luna trecută, 9 inspectori de muncă din cadrul compartimentului RM au controlat 187   agenţi economici şi au aplicat în total 28 de sancţiuni contravenţionale, din care 7 amenzi în cuantum de 224.000 lei şi 21 avertismente scrise pentru încălcări ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, modificată şi completată.

În luna octombrie 2019, în cadrul celor 125 de acţiuni de control privind munca nedeclarată, a fost depistat un caz de încălcare a  prevederilor legale privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la angajator.

Pentru nerespectarea prevederilor legale, un angajator a fost sancţionat cu un avertisment contravenţional.

Ca urmare a neconformităţilor constatate, au fost dispuse 213 măsuri şi au fost aplicate 28 de sancţiuni contravenţionale, din care 7 amenzi în cuantum de 224.000 lei şi 21 avertismente scrise. 

La un număr de 4 angajatori au fost depistate 11 persoane care prestau activitate nedeclarată.

Pentru nerespectarea prevederilor legale privind munca nedeclarată au fost aplicate 4 amenzi în cuantum de 220.000 lei. Au fost dispuse 4 măsuri.

Pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017, au fost dispuse 38 de măsuri si un angajator a fost sancţionat cu avertisment contravenţional.

În perioada de referinţă, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instituţia noastră 8 contracte colective de muncă.

PUBLICITATE