NEAMȚ: Nereguli la firmele de transport și distribuție energie electrică

Inspectorii ITM Neamț au desfăşurat etapa a doua a campaniei naţionale privind  verificarea modului în care angajatorii care desfăşoară activităţi de transport şi distribuţie energie electrică respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la lucrările de mentenanţă sau la intervenţiile ocazionale.

În județul  Neamț, au fost controlaţi 4 angajatori cu un număr total de 309 salariaţi. Pentru neconformităţile constatate, cei 4 angajatori verificaţi au fost sancţionaţi cu avertisment contravenţional.

Cu prilejul verificărilor efectuate s-au constatat  deficienţe privind:

-întocmirea unor evidenţe referitoare la instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

-dotarea locurilor de muncă cu truse sanitare pentru acordarea primului ajutor;

-desemnarea lucrătorilor pentru aplicarea măsurilor de prim ajutor,stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor;

-realizarea  unor măsuri de protecţie la echipamentele de muncă împotriva proiectării de particule;

Obiectivele acţiunilor de control au fost verificarea respectării prevederilor Legii nr. 319/2006  modificată şi completată a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu privire la:

-creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor  din domeniul transportului şi distribuţiei electrice în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă,pentru promovarea  stării de bine la locul de muncă,cu consecinţe benefice în plan plan social şi profesional;

-încurajarea unei abordări participative prin implicarea angajaţilor şi angajatorilor în diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, aplicabile în domeniul transportului şi distribuţiei energiei electrice;

-promovarea bunelor practici în acest sector de activitate.

PUBLICITATE