NEAMȚ: Magazin scos la licitație de Finanțe

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț, organizează licitație publică în vederea valorificării următoarelor bunuri:

În ziua de 16, luna decembrie, ora 11, anul 2019, în localitatea Bicaz, strada Barajului, nr. 7, judeţul Neamţ, se va vinde următorul bun imobil:

  • MAGAZIN – spaţiu comercial (Subsol parţial+Parter) cu suprafaţa construită la sol de 177 mp. amplasat în intravilanul Localiţăţii Grozăveşti, Comuna Hangu, Judeţul Neamţ , înscris în cartea funciară sub nr. 50440, terenul pe care este amplasată constucţia sus-menţionată, în suprafaţă de 378 mp. categoria curţi-construcţii, tip: intravilan este proprietatea Comunei Hangu.
    Accesul la amplasament se poate face cu mijloace de transport pe drum modernizat cu mixturi asfaltice – DN15 Bicaz- Poiana Largului

Mai multe detalii aici: static.anaf.ro

PUBLICITATE