NEAMȚ: Garda de Mediu – 153 de reclamații, 15 sancțiuni

În cursul anului 2018, Comisariatul Judeţean Neamţ al Gărzii Naţionale de Mediu a realizat în total 893 de acţiuni de inspecţie şi control, dintre care 391 de inspecţii planificate şi 502 de controale neplanificate.

O mare pondere în activitatea de control din 2018 a avut-o si rezolvarea reclamaţiilor.

Astfel, din cele 153 de reclamaţii verificate, 47 au vizat un management defectuos al deşeurilor, 32 au vizat activitatea de creştere a animalelor în gospodăriile cetăţenilor, 20 au vizat deversări de ape uzate menajere, celelalte au vizat aspecte privind calitatea aerului, depăşiri ale nivelului de zgomot, condiţiile de bunăstare a animalelor din grădinile zoologice, activitatea de exploatare forestieră, calitatea apelor, etc.

Urmare a neconformităților constatate s-au aplicat 14 sancțiuni contravenționale principale (amenzi și avertismente) în cuantum de 10.000 lei și o sancțiune complementară de suspendare a activității și s-au dispus măsuri de remediere a deficiențelor, se arată în raportul de activitate al Gărzii de Mediu Neamț pe anul 2018.