NEAMȚ: Controale ITM la firmele de construcții

În perioada 03 – 28.06.2019, s-a desfăşurat CAMPANIA NATIONALA pentru desfasurarea actiunilor de control in domeniul relatiilor de munca si in domeniul sanatatii si securitatii in munca, la angajatorii care isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor, ocazie cu care s-au constat urmatoarele: 

In  domeniul relatiilor de munca:

PUBLICITATE
Loading...

Au fost verificati un numar de 88 de angajatori. Cu ocazia controalelor au fost constatate 46 de  deficiente si au fost dispuse 46 de masuri si au fost aplicate un numar de 55 sanctiuni contraventionale in cuantum de 662.700.

La 15 angajatori au fost depistate 33 de persoane care desfasurau munca nedeclarata. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca nedeclarata fiind in cuantum de  660.000 lei. 

In actiunile de control au fost constatate, urmatoarele deficiente:

 • Neincheierea contractelor individuale de munca in forma scrisa;
 • Netransmiterea elementelor prevazute in H.G nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta al salariatilor in format electronic, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariat;
 • Completarea registrului general de evidenta al salariatilor in format electronic cu date eronate;
 • Lipsa dovezii privind comunicarea atributiilor prevazute in fisa postului catre salariatii indreptatiti si a dovezii referitoare la informarea salariatilor cu privire la criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatilor;
 • Necompletarea dosarului de personal al salariatilor cu documentele prevazute de din H.G nr. 905/2017modificata si completata;
 • Nerespectarea obligaţiei de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de către salariaţi;
 • Nerespectarea prevederilor privind repausul saptamanal;
 • Neplata sau plata cu intarziere a drepturilor salariale.

In  domeniul securitatii si sanatatii in munca:

Au fost controlati un numar de 88 de angajatori. S-au constatat un numar de 128  deficiente pentru care  s-au dispus 128 masuri de remediere. Au fost sanctionati un numar de 92 de angajatori, carora li s-au aplicat 128 sanctiuni contraventionale in valoare de 19.500 lei .  

A fost verificat in special  modul in care angajatorii iau masuri pentru prevenirea caderilor de la inaltime. 

In actiunile de control au fost constatate, urmatoarele deficiente:

 • Neacordarea de catre angajatori  a echipamentului individual de protectie;
 • Neasigurararea masurilor de prim ajutor in caz de accident;
 • Lipsa efectuarii examenelor medicale la angajare si periodic;
 • Utilizarea necorespunzatoare a scarilor pe santiere in ceea ce priveste stabilitatea si prinderea sigura a lucratorilor in timpul accesului pe scara;
 • Utilizarea de echipamente de munca necorespunzatoare, care nu sunt prevazute cu sisteme de protectie colectiva, cum sunt balustradele solide (suficient de inalte si avand cel putin o bordura, o mana curenta si protectie intermediara), platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a impiedica/opri caderile de la inaltime si care sa nu fie intrerupte decat in punctele de acces ale unei schele sau ale unei scari;
 • Lipsa marcajelor si a intretinerii cailor de acces la locurile de munca.
PUBLICITATE
loading...