NEAMȚ: Casa de Pensii – ultimele două serii de tratament balnear

Pentru ultimele două serii de tratament balnear, ce au intrare în stațiuni perioadele 19 – 22 noiembrie 2019, respectiv 03 – 05 decembrie 2019, sunt alocate prin aplicație informatică 156 de bilete de tratament balnear (134 bilete pentru seria a șaptesprezecea și 22 bilete pentru seria a optsprezecea) atât în stațiuni în care Casa Națională de Pensii Publice deține unități de cazare și tratament, cât și în stațiuni cu care s-au încheiat contracte de prestări servicii.

Listele biletele alocate prin aplicație informatică, pot fi verificate la sediile Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț și Roman, cât și pe pagina de internet a instituției www.pensiineamt.ro/bilete de tratament.

Dorim să informăm că pentru aceste două serii nu au intrat în alocare un număr total de 235 bilete de tratament (63 de bilete de tratament pentru seria șaptesprezece și 172 bilete de tratament pentru seria optsprezece) deoarece nu au fost înregistrate solicitări. Aceste bilete sunt puse la dispoziție celor care au depus cerere și doresc tratament balnear în stațiunile disponibile.

Până la această dată Casa Județeană de Pensii Neamț a valorificat un număr de 3251 bilete de tratament balnear pentru anul 2019, fiind înregistrate 6354 cereri de  acordare a unui bilet de tratament balnear.

Reamintim că:

– Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile. 

– Pentru a se înscrie în vederea obţinerii unui bilet de tratament, potenţialul beneficiar depune cererea de acordare a biletului însoţită în mod obligatoriu de copie după buletin/carte de identitate, urmând ca restul documentelor să fie ataşate la momentul eliberării biletului. Cererea de acordarea  se completează numai pe formularul aprobat (Anexa nr.1 la Ordinul nr.1069/12.03.2019), putând fi transmisă prin poştă, fax, e-mail sau se poate depune personal la casa teritorială de pensii, cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită biletul.

–  Repartiţia biletelor de tratament balnear se face pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor, în funcţie de opţiunile făcute de solicitant şi în ordinea menţionată în cerere. Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită biletul de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri, punctajul aferent fiecărei cereri fiind obţinut din însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă.

– La momentul eliberării biletului de tratament solicitantul trebuie să prezinte: cartea de identitate, ultimul talon de plată a pensiei dar şi biletul de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate (în copie, dar cu prezentarea originalului).

PUBLICITATE