NEAMȚ: Casa de Pensii – Bilete de tratament (19 august)

Începând cu data de 19 august 2019 pot pleca la tratament balnear, prin intermediul Casei Județene de Pensii Neamț un număr de 279 persoane, în stațiunile cu care CNPP a încheiat contracte de prestări servicii cât și în stațiunile în care aceasta deține proprietăți ce oferă cazare și tratament balnear. 

Astfel, pentru această serie se asigură tratament balnear în una din următoarele stațiuni: Amara, Bălțătești, Covasna, Saturn, Vatra Dornei, Herculane, Felix, Ef.Nord, Neptun,  Căciulata, Mangalia, Slănic Moldova, Tg.Ocna, Lacu Sărat, Techirghiol, Sovata, Geoagiu Băi, Buziaș, Covasna, 1Mai – Oradea, Pucioasa, Nicolina, Olănești și Sarata Monteoru. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Biletele sunt alocate prin aplicație informatică, beneficiarii fiind înștiințați telefonic despre repartizarea biletului de tratament. Lista cererilor aprobate poate fi verificată la sediile Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț și Roman, cât și pe pagina de internet a instituției www.pensiineamt.ro/bilete de tratament.

Până la această dată Casa Județeană de Pensii Neamț a valorificat un număr de 1585 bilete de tratament balnear pentru primele zece serii ale anului 2019, fiind înregistrate 5828 cereri de  acordare a unui bilet de tratament balnear.

Reamintim că:

  • Pentru a se înscrie în vederea obţinerii unui bilet de tratament, potenţialul beneficiar depune cererea de acordare a biletului însoţită în mod obligatoriu de copie după buletin/carte de identitate, urmând ca restul documentelor să fie ataşate la momentul eliberării biletului. Cererea de acordarea  se completează numai pe formularul aprobat (Anexa nr.1 la Ordinul nr.1069/12.03.2019), putând fi transmisă prin poştă, fax, e-mail sau se poate depune personal la casa teritorială de pensii, cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită biletul.
  • Repartiţia biletelor de tratament balnear se face pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor, în funcţie de opţiunile făcute de solicitant şi în ordinea menţionată în cerere. Biletele de tratament balnear vor fi repartizate/alocate la unităţile de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA, la care CNPP este acţionar unic. În completare, după epuizarea acestora, se vor repartiza/aloca bilete la celelalte unităţi de tratament balnear, cu care CNPP are încheiate contracte.
  • Biletul de tratament se eliberează personal titularului; persoanei îndreptățite să însoțească copilul minor beneficiar de pensie de urmaș; însoțitorul pensionarilor de invaliditate grad I; asistentului personal al persoanei cu handicap; persoanei care însoțește persoana cu handicap, dacă acesta din urmă nu are asistent personal sau soției/soțului persoanei beneficiare, în baza actelor de identitate ale soților și a certificatului de căsătorie, dacă merg împreună în stațiune. 
  • La momentul eliberării biletului de tratament solicitantul trebuie să prezinte şi biletul de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate (în copie, dar cu prezentarea originalului).
PUBLICITATE