NEAMȚ: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului vrea să construiască o spălătorie auto

Arhiepiscopia Romanului și Bacăului vrea să-și extindă activitatea și a solicitat eliberarea unui Certificat de Urbanism în vederea construirii unei spălătorii auto „Self Service”, pe str. Traian, nr. 3 din municipiul Roman.

Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Roman a eliberat Certificatul de Urbanism nr. 300, din 16.07.2019, Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, solicitantul urmând să parcurgă, până la eliberarea Autorizației de Construire, etapele prevăzute de lege.

PUBLICITATE
Loading...

Strada Traian (pentru cei care doresc amănunte) este strada unde a fost organizat derdelușul, iarna trecută.

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu completările şi modificările ulterioare (preşedinţii consiliilor judeţene, primarii municipiilor, primarul general al municipiului Bucureşti, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti):

a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;

b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului;

c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;

d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării *.

Subliniem faptul că certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

sursa: romanulfinanciar.ro
PUBLICITATE
loading...