NEAMȚ: Amenzi de 8.600 de lei pentru pescari

De la începutul acestui an, în urma acțiunilor desfășurate care au avut drept scop prevenirea și combaterea faptelor de natură contravențională și penală din domeniul piscicol, jandarmii nemțeni au constatat 9 fapte contravenționale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 8.600 de lei, pentru pescuitul oricăror specii de pește și altor viețuitoare acvatice vii efectuat fără permis în habitatele piscicole naturale, încălcarea condițiilor prevăzute în permis, autorizație sau licență, pescuitul în scop comercial și recreativ/sportiv pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 metri aval de baraj, pescuitul cu lanseta folosind plasă monofilament, circulația autovehiculelor de orice tip și transportul cu orice mijloace al buștenilor prin albia minoră a râurilor și pâraielor din zona de munte, fapte prevăzute și sancționate de Ordonanța de Urgență nr.23 din 05.03.2008 privind pescuitul și acvacultura.

De asemenea a fost reținut un permis de pescuit, pe o perioadă de 90 de zile pentru pescuitul cu lanseta folosind plasă monofilament.

Pe timpul acestor acțiuni au fost desfășurate atât activități de informare și prevenție cu privire la faptele ce constituie contravenții sau infracțiuni în domeniul pescuitului și sancțiunile care se aplică în cazul nerespectării prevederilor legale, dar și de respectare a măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii virusului SARS-Cov-2.

O acțiune a jandarmilor nemțeni executată în data de 10 februarie, în cooperare cu reprezentanți ai Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Roman, pe cursul râurilor Siret și Moldova s-a finalizat cu aplicarea a trei sancțiuni, respectiv două avertismente scrise și o amendă în valoare de 300 de lei pentru lipsa permisului de pescuit valabil și folosirea unui număr mai mare de unelte de pescuit decât cel legal. Tot în cursul aceleiași acțiunii a fost depistată și confiscată o plasă de pescuit tip monofilament, interzisă de legislația în vigoare, iar peștele din specia somn și scobar a fost eliberat în mediul său natural.

Numărul sancțiunilor contravenționale aplicate de jandarmi în anul 2020 pentru nerespectarea legislației pe linie de pescuit și acvacultură a fost de 294, dintre care 246 de avertismente scrise și 48 de amenzi în valoare de 32.400 de lei .

Reamintim că, în conformitate cu prevederile art. 58 din O.U.G nr. 23 din 2008 privind pescuitul și acvacultura, pescuitul recreativ/sportiv al oricăror specii de pește sau alte viețuitoare acvatice vii, efectuat fără permis în habitatele piscicole naturale constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 300 și 600 lei. Cu același cuantum se sancționează și neprezentarea permisului, licenței sau autorizației atunci când acestea sunt solicitate de către persoanele împuternicite să constate contravențiile/infracțiunile, încălcarea condițiilor prevăzute în permis, autorizație și/sau licență ori pescuitul recreativ al oricăror specii de pești și altor viețuitoare acvatice sub dimensiunile minime legale. De asemenea, producerea, importul, deținerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă de tip monofilament constituie infracțiune și se pedepsește cu amendă și interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între un an și 3 ani.

Acțiunile jandarmilor vor continua în habitatele piscicole naturale ale județului Neamț, atât independent cât și în cooperare cu alte instituții cu atribuții în acest domeniu, pentru protejarea fondului piscicol și respectarea cadrului legal care reglementează pescuitul și acvacultura.