NEAMȚ: 69 posturi vacante în sectorul bugetar la data de 7 iulie

Primăria Comunei Girov, Judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, vacante, de inspector I – grad profesional superior în cadrul Serviciului Asistență Socială.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-i-superior-primaria-comunei-girov-judetul-neamt/

Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” din Piatra-Neamț, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, de:

 1. 2 x 0,5 normă dansator
 2. 2 x 0,5 normă dansator, debutant
 3. 2 x 0,5 normă muncitor calificat
 4. 2 x 0,5 normă muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/dansatori-si-muncitori-8-posturi-cu-05-norma-centrul-pentru-cultura-si-arte-carmen-saeculare-din-piatra-neamt-judetul-neamt/

Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” din Roman, judeţul Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de asistent medical debutant cu PL (4 posturi).

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-medical-debutant-cu-pl-4-posturi-spitalul-de-psihiatrie-sf-nicolae-din-roman-judetul-neamt/

Liceul cu Program Sportiv Piatra-Neamț, cu sediul în Piatra-Neamț, str. Dragoș Vodă nr. 15 A, județul Neamț, organizează concurs de ocupare pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacant, astfel:

• administrator de patrimoniu – post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată;
• șofer microbuz (autocar) – post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată;
• informatician – post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/administrator-de-patrimoniu-sofer-microbuz-autocar-informatician-liceul-cu-program-sportiv-piatra-neamt/

Serviciul Public Salvamont Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii contractuale de execuţie vacante, astfel:

• referent I,
• muncitor calificat IV

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/referent-i-muncitor-calificat-serviciul-public-salvamont-neamt/

Primăria Comunei Doljești, județul Neamț, cu sediul în comuna Doljești, str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 44, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor calificat – Compartimentul Administrativ.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muncitor-calificat-primaria-comunei-doljesti-neamt/

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ organizează concurs pentru ocuparea a 1 (un) post contractual vacant de muncitor calificat I (G), specialitatea laborant determinări fizico-chimice la Compartimentul Tehnic – Formația de lucru L .

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muncitor-calificat-i-g-spitalul-judetean-de-urgenta-piatra-neamt/

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ organizează concurs pentru ocuparea a 1 (un) post contractual temporar vacant de asistent medical debutant (PL), specialitatea la Secția Boli lnfecțioase și 1 (un) post contractual temporar vacant de asistent medical debutant (PL) la Cabinet Boli Infecțioase – A.I.S.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-medical-debutant-spitalul-judetean-de-urgenta-piatra-neamt-18/

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

 1. 1 post consilier cadastru, gradul IA – perioadă nedeterminată;
 2. 1 post consilier achiziții publice, gradul II – perioadă determinată la nivelul Biroului de Înregistrare Sistematică al Oficiului de Cadastru șt Publicitate Imobiliară Neamț până la finalizarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/consilier-cadastru-ia-si-consilier-achizitii-publice-ii-oficiul-de-cadastru-si-publicitate-imobiliara-neamt/

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacante de asistent registrator principal, gradul I – Serviciul Publicitate Imobiliară.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-registrator-principal-i/

Primăria Comunei Stănița, Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-i-debutant-primaria-comunei-stanita-judetul-neamt/

Direcţia de Asistență Socială a Oraşului Târgu Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de muncitor II la Centrul de primire în regim de urgență a persoanelor fără adăpost „Sfânta Teodora”.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muncitor-ii-directia-de-asistenta-sociala-a-orasului-targu-neamt-2/

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ organizează concurs pentru ocuparea a 1 (un) post contractual vacant de brancardier (G) la Secția Anestezie Terapie Intensivă .

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/brancardier-spitalul-judetean-de-urgenta-piatra-neamt-2/

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ organizează concurs pentru ocuparea a 1 (un) post contractual vacant de asistent medical debutant (PL) specialitatea medicină generală la Secția Neonatologie.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-medical-debutant-spitalul-judetean-de-urgenta-piatra-neamt-13/

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ organizează concurs pentru ocuparea a 4 (patru) posturi contractual vacante de asistent medical (PL) specialitatea medicină generală și 1 (un) post contractual vacant de asistent medical principal (PL) specialitatea medicină generală la Secția de Anestezie Terapie Intensivă.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-medical-pl-asistent-medical-pl-principal-spitalul-judetean-de-urgenta-piatra-neamt/

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ organizează concurs pentru ocuparea a 1 (un) post contractual vacant de registrator medical debutant (M) și 1 (un) post contractual vacant de registrator medical (M) la Compartiment de Evaluare și Statistică Medicală.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/registrator-medical-debutant-registrator-medical-spitalul-judetean-de-urgenta-piatra-neamt/

Spitalul de Psihiatrie Sf. Nicolae Roman, cu sediul în Roman, str. Ion Nanu nr. 4, județul Neamț, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale temporar vacante, astfel:

• 1 post temporar vacant de îngrijitoare;
• 1 post temporar vacant de spălătoreasă.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/ingrijitoare-spalatoreasa-spitalul-de-psihiatrie-sf-nicolae-roman-neamt/

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ organizează concurs pentru ocuparea a 1 (un) post contractual vacant de îngrijitor (G) la Secția Medicină Internă.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/ingrijitor-spitalul-judetean-de-urgenta-piatra-neamt-4/

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ organizează concurs pentru ocuparea a 1 (un) post contractual vacant de asistent medical debutant (PL) specialitatea medicină generală la Secția Neonatologie.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-medical-debutant-spitalul-judetean-de-urgenta-piatra-neamt-17/

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ organizează concurs pentru ocuparea a 1 (un) post contractual vacant de subinginer I (SSD) specialitatea inginerie mecanică la Stația de Hemodializă și 1 (un) post contractual vacant de asistent medical (PL) specialitatea medicină generală la Secția Neurologie – Terapie Acută Neurologie.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/subinginer-i-asistent-medical-spitalul-judetean-de-urgenta-piatra-neamt/

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ organizează concurs pentru ocuparea a 1 (un) post contractual vacant de subinginer III (SSD), specialitatea construcții la Compartiment Tehnic – Formația de lucru I.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/subinginer-ispitalul-judetean-de-urgenta-piatra-neamt/

Primăria Municipiului Roman, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, în cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale, Serviciul Impozite și Taxe persoane fizice, de:

 1. referent – casier debutant;
 2. referent – casier treapta II.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/referent-casier-debutant-si-referent-casier-ii-primaria-municipiului-roman-judetul-neamt/

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ organizează concurs pentru ocuparea a 1 (un) post contractual vacant de asistent medical (PL) specialitatea medicină generală Cabinet Chirurgie Maxilo – Facială – Ambulatoriu Integrat al Spitalului.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-medical-spitalul-judetean-de-urgenta-piatra-neamt-10/

Complexul Muzeal Judeţean Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, respectiv nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, astfel:

• muzeograf II, în cadrul Secției Muzeale II, Piatra-Neamț, Muzeul de Științe Naturale

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muzeograf-complexul-muzeal-judetean-neamt/

Primăria Oraşului Bicaz, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de șofer din cadrul Serviciului de Urgență Voluntar.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/sofer-primaria-orasului-bicaz-judetul-neamt/

Sanatoriul de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală „Dr. Dimitrie Cantemir”, Bălțătești, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de referent de specialitate, gradul I, la Compartimentul managementul calității serviciilor medicale.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/referent-de-specialitate-sanatoriul-de-balneofizioterapie-si-recuperare-medicala-dr-dimitrie-cantemir-baltatesti-neamt/

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante de:

 • 7 posturi de medic veterinar, gradul I, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, specializarea medicină veterinară, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului minimum 7 ani;
 • 4 posturi de medic veterinar, gradul III, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, specializarea medicină veterinară, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului minimum 1 an;
 • 4 posturi de inginer, gradul I, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, specializarea industrie alimentară, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului minimum 4 ani;
 • 1 post de inginer, gradul II, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, specializarea industrie alimentară, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului minimum 1 an;
 • 1 post de asistent veterinar, gradul IA, studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, specializarea veterinară, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului minimum 7 ani;
 • 1 post de tehnician, gradul II, studii postliceale absolvite cu certificat de calificare specializarea industrie alimentară, vechimea în activitatea de dezinfecție, dezinsecție și deratizare – minimum 1 an.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/functii-contractuale-18-posturi-directia-sanitara-veterinara-si-pentru-siguranta-alimentelor-neamt/

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Contabilitate, Buget.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/consilier-superior-directia-judeteana-de-evidenta-a-persoanelor-neamt-2/

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Informatică.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-superior-directia-judeteana-de-evidenta-a-persoanelor-neamt-2/