NEAMȚ: 54 posturi vacante în sectorul bugetar la data de 30 iunie

Complexul Muzeal Judeţean Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, respectiv nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, astfel:

• muzeograf II, în cadrul Secției Muzeale II, Piatra-Neamț, Muzeul de Științe Naturale, pentru perioadă nedeterminată, nivel de execuție, studii superioare de lungă durată absolvite cu licență în specialitatea geologie, vechime în domeniu de minimum 1 an – poziția 32 în Statul de funcții al Complexului Muzeal Județean Neamț.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muzeograf-complexul-muzeal-judetean-neamt/

Primăria Oraşului Bicaz, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de șofer din cadrul Serviciului de Urgență Voluntar.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/sofer-primaria-orasului-bicaz-judetul-neamt/

Sanatoriul de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală „Dr. Dimitrie Cantemir”, Bălțătești, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de referent de specialitate, gradul I, la Compartimentul managementul calității serviciilor medicale.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/referent-de-specialitate-sanatoriul-de-balneofizioterapie-si-recuperare-medicala-dr-dimitrie-cantemir-baltatesti-neamt/

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante de:

 • 7 posturi de medic veterinar, gradul I
 • 4 posturi de medic veterinar, gradul III
 • 4 posturi de inginer, gradul I
 • 1 post de inginer, gradul II
 • 1 post de asistent veterinar
 • 1 post de tehnician, gradul II

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/functii-contractuale-18-posturi-directia-sanitara-veterinara-si-pentru-siguranta-alimentelor-neamt/

Clubul Sportiv Municipal Roman, Județul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, de:

 1. 1 post de muncitor calificat, treapta IV (salvator la ștrand) la Club Sportiv Municipal Roman – Serviciul Baze Sportive (Complex Sportiv și de Agrement Moldova);
 2. 2 posturi de muncitor calificat, treapta IV (agent de securitate) la Club Sportiv Municipal Roman – Serviciul Baze Sportive (Complex Sportiv și de Agrement Moldova);
 3. 1 post de muncitor necalificat, treapta I (femeie de serviciu) la Club SportivMunicipal Roman – Serviciul Baze Sportive (Complex Sportiv și de Agrement Moldova);
 4. 2 posturi de muncitor calificat, treapta IV (salvator la ștrand) la Club Sportiv Municipal Roman – Serviciul Baze Sportive (Complex Sala Sporturilor);
 5. 1 post de muncitor necalificat, treapta I (femeie de serviciu) la Club Sportiv Municipal Roman – Serviciul Baze Sportive (Complex Sala Sporturilor);
 6. 1 post de îngrijitor la Club Sportiv Municipal Roman – Serviciul Baze Sportive (Complex Sportiv și de Agrement Moldova).

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/functii-contractuale-8-posturi-clubul-sportiv-municipal-roman-judetul-neamt/

Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiilor contractuale de execuţie, temporar vacante, astfel:

 • infirmieră;
 • instructor de ergoterapie – 2 posturi.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/infirmiera-instructor-de-ergoterapie-centrul-de-recuperare-si-reabilitare-a-persoanelor-cu-handicap-pastraveni-neamt/

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza“ Roman, judeţul Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor . (2 posturi)

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/ingrijitor-scoala-gimnaziala-alexandru-ioan-cuza-roman-neamt/

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Contabilitate, Buget.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/consilier-superior-directia-judeteana-de-evidenta-a-persoanelor-neamt-2/

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Informatică.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-superior-directia-judeteana-de-evidenta-a-persoanelor-neamt-2/

Consiliul Județean Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de inspector de specialitate debutant, studii superioare, Biroul Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine, Direcția de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-de-specialitate-debutant-s-consiliul-judetean-neamt/

Sanatoriul de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală „Dr. Dimitrie Cantemir”, Bălțătești, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de muncitor calificat IV, calificarea ospătar – 2 posturi.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muncitor-calificat-iv-calificarea-ospatar-2-posturi-sanatoriul-de-balneofizioterapie-si-recuperare-medicala-dr-dimitrie-cantemir-baltatesti-judetul-neamt/

Sanatoriul de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală „Dr. Dimitrie Cantemir”, Bălțătești, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muncitor-necalificat-sanatoriul-de-balneofizioterapie-si-recuperare-medicala-dr-dimitrie-cantemir-baltatesti-judetul-neamt/

Primăria Comunei Gâdinți, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de asistent medical comunitar.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-medical-comunitar-2/

Primăria Comunei Tămășeni, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice, vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului fond funciar, cadastru, registru agricol, stare civilă și resurse umane.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/consilier-i-debutant-primaria-comunei-tamaseni-judetul-neamt/

Direcția Municipal Locato, Roman, Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante de:

• 1 post vacant de șef formație II/M la Formația reparații hidranți.
• 1 post vacant de muncitor calificat (instalator) la Formația reparații hidranți;
• 1 post vacant de muncitor necalificat (vidanjor) la Biroul întreținere și reparații rețele de preluare ape pluviale;
• 1 post vacant de muncilor necalificat (îngrijitori câini în adăpost), la Formația capturare câini fără stăpân;
• 1 post vacant de muncitor necalificat (prinzător câini), la Formația mire ținere adăpost câini fără stăpân;
• 1 post de muncitor calificat (construcții) la Compartimentul autorizări cimitir;
• 1 post de șofer la Biroul iluminat stradal.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/sef-formatie-muncitor-sofer-directia-municipal-locato-roman-neamt/

Centrul de îngrijire şi Asistenţă Târgu Neamţ, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

1. Ocuparea postului de personal contractual: asistent social debutant – 1 (un) post vacant cu norma intreaga, pe durata nedeterminata – Personal Birou de Îngrijire şi Asistenţă.
2. Ocuparea postului de personal contractual: asistent social debutant – 0,5 post vacant cu jumatate de norma ( 4 ore), pe durata nedeterminata – Personal Birou de Îngrijire şi Asistenţă.
3. Ocuparea postului de personal contractual: instructor de ergoterapie – 1 (un) post vacant cu norma intreaga, pe durata nedeterminata – Personal Birou de Îngrijire si Asistență.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-social-debutant-instructor-de-ergoterapie-centrul-de-ingrijire-si-asistenta-targu-neamt/

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al municipiului Roman, judeţul Neamţ.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/arhitect-sef-primaria-municipiului-roman-judetul-neamt/

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul public comunitar local de evidenţa persoanelor din cadrul Serviciului public comunitar local de evidenţa persoanelor Piatra Neamţ, judeţul Neamţ.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/sef-birou-serviciul-public-comunitar-local-de-evidenta-persoanelor-piatra-neamt-judetul-neamt/