NEAMȚ: 44 posturi vacante în sectorul bugetar la data de 3 iunie

Liceul Tehnologic Special, comuna Ştefan cel Mare, județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de administrator financiar.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/administrator-financiar-liceul-tehnologic-special-comuna-stefan-cel-mare-judetul-neamt/

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

  1. inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul financiar-contabil;
  2. inspector, clasa I, grad profesional asistent – Biroul juridic-contencios.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-2-posturi-directia-generala-de-asistenta-sociala-si-protectia-copilului-neamt/

Primăria Municipiului Piatra-Neamț, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional superior – Serviciul Urbanism și Autorizări în Construcții – Compartimentul Urbanism.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/consilier-superior-primaria-municipiului-piatra-neamt-judetul-neamt-4/

Centrul de Transfuzie Sanguină Piatra-Neamț, cu sediul în Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 5, județul Neamț, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de:

• asistent medical principal medicină generală.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-medical-principal-centrul-de-transfuzie-sanguina-piatra-neamt/

Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare”, Neamț organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de consultant artistic, grad profesional IA, studii S – Compartiment Valorificarea și Promovarea Culturii Tradiționale.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/consultant-artistic-centrul-pentru-cultura-si-arte-carmen-saeculare-neamt-2/

Primăria Comunei Săvineşti, Judeţul Neamţ, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de referent IA.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/referent-primaria-comunei-savinesti-neamt/

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție, temporar vacante, de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-asistent-directia-generala-de-asistenta-sociala-si-protectia-copilului-neamt-3/

Școala Gimnazială „Elena Cuza“, cu sediul în Piatra-Neamț, bd. Decebal nr. 72-74, județul Neamț, organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, astfel:

  1. administrator patrimoniu
  2. muncitor întreținere (cu atribuții de fochist).

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/administrator-patrimoniu-muncitor-intretinere-cu-atributii-de-fochist-scoala-gimnaziala-elena-cuza-piatra-neamt/

Direcţia de Asistentă Socială a Oraşului Târgu Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcței contractuale de execuție vacante, de muncitor II la Centrul de primire în regim de urgență a persoanelor fără adăpost Sfânta Teodora.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muncitor-ii-directia-de-asistenta-sociala-a-orasului-targu-neamt/

Primăria Comunei Săvineşti, Judeţul Neamţ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Contabilitate, Financiar, Impozite și Taxe Locale.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-principal-primaria-comunei-savinesti-judetul-neamt-2/

Primăria Oraşului Târgu Neamţ, județul Neamț, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcței publice de execuție vacante, de referent, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Constatare, Impunere Control Fiscal Persoane Fizice, încasarea și Contabilitatea Veniturilor – Direcția Venituri Impozite și Taxe.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/referent-superior-primaria-orasului-targu-neamt-judetul-neamt/

Primăria Oraşului Târgu Neamţ, județul Neamț, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcței publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, gradul profesional asistent – Biroul Planificare și Implementare Proiecte.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-asistent-primaria-orasului-targu-neamt-judetul-neamt/

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de medic veterinar, grad profesional debutant, perioadă determinată de timp în cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor – Laborator Anatomie Patologică.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/medic-veterinar-debutant-directia-sanitara-veterinara-si-pentru-siguranta-alimentelor-neamt/

Spitalul Orăşenesc „Sf. Ierarh Nicolae“, Bicaz, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

• 1 (un) post de medic specialist:
• 1 (un) post de referent, grad I:
• 1 (un) post asistent medical generalist;

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/functii-contractuale-3-posturi-3/

Primăria Oraşului Târgu-Neamţ, Județul Neamţ, organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante, de șef Birou la Biroul Planificare și Implementare Proiecte.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/sef-birou-primaria-orasului-targu-neamt-judetul-neamt/

Primăria Oraşului Târgu-Neamţ, Județul Neamţ, organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante, de director executiv la Direcția Venituri Impozite și Taxe.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/director-executiv-primaria-orasului-targu-neamt-judetul-neamt/

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – din cadrul Compartimentului economic, financiar și contabilitate, resurse umane, administrativ și achiziții publice, gestionare debitori și creditori (2 posturi).

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-superior-2-posturi-agentia-judeteana-pentru-plati-si-inspectie-sociala-neamt/

Şcoala Gimnazială „Daniela Cuciuc” din Piatra-Neamţ, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de îngrijitor cu 0,5 normă.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/ingrijitor-scoala-gimnaziala-daniela-cuciuc-din-piatra-neamt/

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

a) Complexul de Servicii Romanița Roman:
• 1 post de îngrijitoare – studii generale/medii absolvite cu certificat sau diplomă de bacalaureat;
• 1 post de muncitor calificat, treapta I – studii generale/ medii, curs de calificare electrician, vechime în muncă de minimum 9 ani.

b) Complexul de Servicii Familia Mea Roman:
• 1 post de îngrijitoare – studii generale/medii absolvite cu certificat sau diplomă de bacalaureat,
• 1 post de muncitor calificat, treapta III – studii generale/ medii, curs de calificare electrician/ mecanic instalator, vechime în muncă de minimum 3 ani.

c) Complexul de Servicii Elena Doamna Piatra-Neamț:
• 1 post de îngrijitoare – studii generale/medii absolvite cu certificat sau diplomă de bacalaureat.

d) Centrul Rezidențial pentru Copilul cu Dizabilități Piatra-Neamț:
• 1 post de îngrijitoare – studii generale/medii absolvite cu certificat sau diplomă de bacalaureat.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/ingrijitoare-muncitor-calificat-directia-generala-de-asistenta-sociala-si-protectia-copilului-neamt/

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

a) Complexul de Servicii „Ion Creangă“ Piatra-Neamț:
• 1 post instructor educator pentru activități de resocializare
• 1 post de supraveghetor de noapte

b) Centrul Rezidențial pentru Copilul cu Dizabilități Piatra-Neamț:
• 1 post instructor educator pentru activități de resocializare

c) Complexul de Servicii „Ozana“ Târgu Neamț:
• 1 post instructor educator pentru activități de resocializare

d) Complexul de Servicii „Familia Mea“, Roman:
• 1 post de pedagog social, grad profesional principal
• 1 post de pedagog social

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/instructor-educator-supraveghetor-noapte-pedagog-social-directia-generala-de-asistenta-sociala-si-protectia-copilului-neamt/

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

a) D.G.A.S.P.C. Neamț – Serviciul strategii, proiecte, coordonare, controlul calității serviciilor sociale:
• 1 post inspector de specialitate, gradul profesional IA

b) D.G.A.S.P.C. Neamț – Serviciul pentru copilul maltratat:
• 1 post inspector de specialitate, grad profesional debutant

c) Complexul de Servicii de Zi Piatra-Neamț:
• 1 post psiholog, grad profesional specialist

d) Centrul de Recuperare de Zi pentru Copilul cu Divizibilități Piatra- Neamț;
• 1 post kinetoterapeut, grad profesional debutant

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-de-specialitate-psiholog-kinetoterapeut-directia-generala-de-asistenta-sociala-si-protectia-copilului-neamt/

Primăria Oraşului Târgu Neamţ, județul Neamț, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcței publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, gradul profesional principal – Compartiment Disciplina în Construcții din cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-principal-primaria-orasului-targu-neamt-judetul-neamt/

Primăria Oraşului Târgu Neamţ, județul Neamț, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcței publice de execuție vacante, de polițist local, clasa III, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Public de Poliția Locală – Compartiment Ordine și liniște publică, pază bunuri și valori.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/politist-local-superior-primaria-orasului-targu-neamt-judetul-neamt/

Primăria Comunei Dochia, judeţul Neamţ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie, vacante, după cum urmează:

  1. inspector (contabilitate financiară), clasa I, grad profesional asistent.
  2. inspector (achiziţii publice), clasa I, grad profesional principal.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-2-posturi-primaria-comunei-dochia-judetul-neamt/

Primăria Municipiului Piatra Neamţ, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie, vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Biroul Managementul Situațiilor de Urgență – Compartimentul Prevenire.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/consilier-superior-primaria-municipiului-piatra-neamt-judetul-neamt-3/