NEAMȚ: 40 posturi vacante în sectorul bugetar la data de 14 iulie

Primăria Roman anunță organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, contractual, de execuție, de îngrijitor în cadrul Direcției Administrative, Compartiment personal deservire.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/ingrijitor-primaria-roman-neamt/

Comuna Dulcești, cu sediul în comuna Dulcești, Str. Teilor nr. 54, județul Neamț, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de referent debutant.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/referent-debutant-primaria-comunei-dulcesti-neamt/

Direcția Municipal Locato, Roman, Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante de:

• 1 post de muncitor necalificat (vidanjor) la Formația reparații hidranți;
• 1 post de șofer la Biroul întreținere și reparații rețele de preluare ape pluviale;
• 1 post de șofer la Compartimentul administrare cimitir.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muncitor-necalificat-sofer-directia-municipal-locato-roman-neamt/

Consiliul Județean Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de șef serviciu – Serviciul Achiziții Publice, Direcția Achiziții și Logistică.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/sef-serviciu-consiliul-judetean-neamt-3/

Primăria Comunei Borca, județul Neamț organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante de șofer buldoexcavator II în cadrul Serviciului public de administrare a drumurilor comunale și vicinale.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/sofer-buldoexcavator-ii-primaria-comunei-borca-judetul-neamt/

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă din comuna Secuieni, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de muncitor calificat I motostivuitorist.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muncitor-calificat-i-motostivuitorist-statiunea-de-cercetare-dezvoltare-agricola-din-comuna-secuieni-neamt/

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă din comuna Secuieni, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de muncitor calificat I, electrician întreținere și reparații.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muncitor-calificat-i-electrician-intretinere-si-reparatii-statiunea-de-cercetare-dezvoltare-agricola-din-comuna-secuieni-neamt/

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă din comuna Secuieni, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de inginer șef.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inginer-sef-statiunea-de-cercetare-dezvoltare-agricola-din-comuna-secuieni-neamt/

Sanatoriul de Balneofizioterapie și Recuperare Medicală „Dr. Dimitrie Cantemir” din comuna Bălțătești, cu sediul în comuna Bălțătești, Strada Florilor nr. 63, județul Neamț, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe durată determinată de director financiar contabil, gradul II, la Financiar contabil, nivel studii S – 1 post, conform Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr. 284/12.02.2007.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/director-financiar-contabil-ii-din-comuna-baltatesti/

Direcția de Sănătate Publică Neamț din Piatra-Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție temporar vacante, de inspector I, superior, gradația 5, în cadrul Compartimentului Asistență Medicală și Programe.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-i-s-directia-de-sanatate-publica-neamt-din-piatra-neamt/

Primăria Oraşului Roznov, judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante, de muncitor I.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muncitor-primaria-orasului-roznov-neamt/

Căminul pentru Persoane Vârstnice Roznov organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție – îngrijitor.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/ingrijitor-caminul-pentru-persoane-varstnice-roznov-neamt/

Primăria Comunei Girov, Judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, vacante, de inspector I – grad profesional superior în cadrul Serviciului Asistență Socială.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-i-superior-primaria-comunei-girov-judetul-neamt/

Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” din Piatra-Neamț, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, de:

  1. 2 x 0,5 normă dansator, treapta profesională II, studii M/G – Serviciul Ansamblul Folcloric „Floricică de la munte”;
  2. 2 x 0,5 normă dansator, debutant, studii M/G – Serviciul Ansamblul Folcloric „Floricică de la munte”;
  3. 2 x 0,5 normă muncitor calificat, treapta profesională III, studii M/G – Compartiment financiar-contabil, resurse umane, administrativ;
  4. 2 x 0,5 normă muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte, treapta profesională III, studii M/G – Compartiment financiar-contabil, resurse umane, administrativ.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/dansatori-si-muncitori-8-posturi-cu-05-norma-centrul-pentru-cultura-si-arte-carmen-saeculare-din-piatra-neamt-judetul-neamt/

Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” din Roman, judeţul Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de asistent medical debutant cu PL (4 posturi).

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-medical-debutant-cu-pl-4-posturi-spitalul-de-psihiatrie-sf-nicolae-din-roman-judetul-neamt/

Liceul cu Program Sportiv Piatra-Neamț, cu sediul în Piatra-Neamț, str. Dragoș Vodă nr. 15 A, județul Neamț, organizează concurs de ocupare pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacant, astfel:

• administrator de patrimoniu – post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată;
• șofer microbuz (autocar) – post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată;
• informatician – post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/administrator-de-patrimoniu-sofer-microbuz-autocar-informatician-liceul-cu-program-sportiv-piatra-neamt/

Serviciul Public Salvamont Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii contractuale de execuţie vacante, astfel:

• referent I,
• muncitor calificat IV

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/referent-i-muncitor-calificat-serviciul-public-salvamont-neamt/

Primăria Comunei Doljești, județul Neamț, cu sediul în comuna Doljești, str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 44, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor calificat – Compartimentul Administrativ.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muncitor-calificat-primaria-comunei-doljesti-neamt/

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ organizează concurs pentru ocuparea a 1 (un) post contractual vacant de muncitor calificat I (G), specialitatea laborant determinări fizico-chimice la Compartimentul Tehnic – Formația de lucru L .

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muncitor-calificat-i-g-spitalul-judetean-de-urgenta-piatra-neamt/

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

  1. 1 post consilier cadastru, gradul IA – perioadă nedeterminată;
  2. 1 post consilier achiziții publice, gradul II – perioadă determinată la nivelul Biroului de Înregistrare Sistematică al Oficiului de Cadastru șt Publicitate Imobiliară Neamț până la finalizarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/consilier-cadastru-ia-si-consilier-achizitii-publice-ii-oficiul-de-cadastru-si-publicitate-imobiliara-neamt/

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacante de asistent registrator principal, gradul I – Serviciul Publicitate Imobiliară.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-registrator-principal-i/

Primăria Comunei Stănița, Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-i-debutant-primaria-comunei-stanita-judetul-neamt/

Direcţia de Asistență Socială a Oraşului Târgu Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de muncitor II la Centrul de primire în regim de urgență a persoanelor fără adăpost „Sfânta Teodora”.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muncitor-ii-directia-de-asistenta-sociala-a-orasului-targu-neamt-2/

Complexul Muzeal Judeţean Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, respectiv nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, astfel:

• muzeograf II, în cadrul Secției Muzeale II, Piatra-Neamț, Muzeul de Științe Naturale, pentru perioadă nedeterminată, nivel de execuție, studii superioare de lungă durată absolvite cu licență în specialitatea geologie, vechime în domeniu de minimum 1 an – poziția 32 în Statul de funcții al Complexului Muzeal Județean Neamț.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muzeograf-complexul-muzeal-judetean-neamt/