NEAMȚ: 4 profesori de 10 la definitivat. 68% rata de promovare

Procentul de promovare din sesiunea 2021 (medii mai mari sau egale cu 8), înregistrat în urma desfășurării probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, este 68%.

Rezultatele obținute de candidați au fost publicate pe 21 iulie, ora 10:00, de către Ministerul Educației

Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 85 de candidați cu medii între 8 și 10.

Precizăm că pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

La proba scrisă din această sesiune au fost prezenți 131 de candidați (94,92%).

Dintre aceștia, 6 candidați s-au retras. Niciun candidat nu a fost eliminat pentru fraudă. Nu au fost lucrări anulate în centrele de evaluare.

Astfel, din totalul celor 125 de candidaţi cu lucrări evaluate, 70 de candidați au obținut note situate pe segmentul 8 – 10.

Dintre aceștia, 4 candidați au fost notați cu 10, iar 9 candidați au primit note între 9,50 și 9.99.

De asemenea, 43 de candidați au avut note între 5 și 7,99. Cu note sub 5 au încheiat proba scrisă 12 candidați.

Conform calendarului aprobat, contestațiile se depun la centrele de examen, astăzi, 21 iulie și joi, 22 iulie.

Rezultatele finale vor fi publicate în centrele de examen și pe definitivat.edu.ro, în data de 28 iulie.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.