NEAMȚ: 35 posturi vacante în sectorul bugetar la data de 23 iunie

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza“ Roman, judeţul Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor . (2 posturi)

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/ingrijitor-scoala-gimnaziala-alexandru-ioan-cuza-roman-neamt/

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Contabilitate, Buget.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/consilier-superior-directia-judeteana-de-evidenta-a-persoanelor-neamt-2/

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Informatică.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-superior-directia-judeteana-de-evidenta-a-persoanelor-neamt-2/

Consiliul Județean Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de inspector de specialitate debutant, studii superioare, Biroul Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine, Direcția de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-de-specialitate-debutant-s-consiliul-judetean-neamt/

Sanatoriul de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală „Dr. Dimitrie Cantemir”, Bălțătești, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de muncitor calificat IV, calificarea ospătar – 2 posturi.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muncitor-calificat-iv-calificarea-ospatar-2-posturi-sanatoriul-de-balneofizioterapie-si-recuperare-medicala-dr-dimitrie-cantemir-baltatesti-judetul-neamt/

Sanatoriul de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală „Dr. Dimitrie Cantemir”, Bălțătești, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muncitor-necalificat-sanatoriul-de-balneofizioterapie-si-recuperare-medicala-dr-dimitrie-cantemir-baltatesti-judetul-neamt/

Primăria Comunei Gâdinți, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de asistent medical comunitar.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-medical-comunitar-2/

Primăria Comunei Tămășeni, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice, vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului fond funciar, cadastru, registru agricol, stare civilă și resurse umane.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/consilier-i-debutant-primaria-comunei-tamaseni-judetul-neamt/

Direcția Municipal Locato, Roman, Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante de:

• 1 post vacant de șef formație II/M la Formația reparații hidranți.
• 1 post vacant de muncitor calificat (instalator) la Formația reparații hidranți;
• 1 post vacant de muncitor necalificat (vidanjor) la Biroul întreținere și reparații rețele de preluare ape pluviale;
• 1 post vacant de muncilor necalificat (îngrijitori câini în adăpost), la Formația capturare câini fără stăpân;
• 1 post vacant de muncitor necalificat (prinzător câini), la Formația mire ținere adăpost câini fără stăpân;
• 1 post de muncitor calificat (construcții) la Compartimentul autorizări cimitir;
• 1 post de șofer la Biroul iluminat stradal.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/sef-formatie-muncitor-sofer-directia-municipal-locato-roman-neamt/

Colegiul Tehnic „Petru Poni“, cu sediul în Roman, Bd. Republicii nr. 1-3, județul Neamț, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual – de muncitor calificat.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muncitor-calificat-colegiul-tehnic-petru-poni-roman-neamt/

Centrul de îngrijire şi Asistenţă Târgu Neamţ, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

1. Ocuparea postului de personal contractual: asistent social debutant – 1 (un) post vacant cu norma intreaga, pe durata nedeterminata – Personal Birou de Îngrijire şi Asistenţă.
2. Ocuparea postului de personal contractual: asistent social debutant – 0,5 post vacant cu jumatate de norma ( 4 ore), pe durata nedeterminata – Personal Birou de Îngrijire şi Asistenţă.
3. Ocuparea postului de personal contractual: instructor de ergoterapie – 1 (un) post vacant cu norma intreaga, pe durata nedeterminata – Personal Birou de Îngrijire si Asistență.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-social-debutant-instructor-de-ergoterapie-centrul-de-ingrijire-si-asistenta-targu-neamt/

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al municipiului Roman, judeţul Neamţ.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/arhitect-sef-primaria-municipiului-roman-judetul-neamt/

Direcţia de Asistenţă Socială Roman, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de asistent medical principal PL la Serviciul asistență medicală comunitară și școlară. (2 posturi)

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-medical-principaldirectia-de-asistenta-sociala-roman-neamt/

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul public comunitar local de evidenţa persoanelor din cadrul Serviciului public comunitar local de evidenţa persoanelor Piatra Neamţ, judeţul Neamţ.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/sef-birou-serviciul-public-comunitar-local-de-evidenta-persoanelor-piatra-neamt-judetul-neamt/

Primăria Roman anunță organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, contractual, de execuție, de inspector de specialitate II în cadrul Direcției Administrative, Compartimentul Administrativ.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-de-specialitate-primaria-roman-neamt/

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, la la Central de Recuperare de Zi pentru Copilul cu Divizibilități Piatra-Neamț, după cum urmează:

  1. kinetoterapeut;
  2. muncitor calificat, treapta I.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/kinetoterapeut-si-muncitor-calificat-2-posturi-directia-generala-de-asistenta-sociala-si-protectia-copilului-neamt/

Complexul Muzeal Judeţean Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, respectiv nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, astfel:

  1. muzeograf debutant în cadrul Secției Muzeale III Târgu-Neamț, Muzeul „Cetatea Neamț”, 2 posturi, pentru perioadă nedeterminată, nivel de execuție, studii superioare de lungă durată absolvite cu licență sau echivalent în specialitatea istorie sau studii superioare de scurtă durată (3 ani) în același domeniu și studii de master – pozițiile 37 – 38 în Statul de funcții;
  2. gestionar custode debutant în cadrul Secției Muzeale III Târgu-Neamț, Muzeul „Cetatea Neamț”, 1 post, pentru perioadă nedeterminată, nivel de execuție, studii medii – poziția 42 în Statul de funcții;
  3. îngrijitor în cadrul Secției Muzeale III Târgu-Neamț, Muzeul „Cetatea Neamț”, 1 post pentru perioadă nedeterminată, nivel de execuție, studii medii – poziția 45 în Statul de funcții:
  4. muzeograf debutant în cadrul Secției Muzeale III Târgu-Neamț, Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu-Neamț, 2 posturi, pentru perioadă nedeterminată, nivel de execuție, studii superioare de lungă durată absolvite cu licență sau echivalent în specialitatea istorie sau studii superioare de scurtă durată (3 ani) în același domeniu și studii de master – pozițiile 48,49 în Statul de funcții
  5. muzeograf debutant în cadrul Secției Muzeale III Târgu-Neamț, Muzeul Memorial „Ion Creangă”, Humulești, 1 post, pentru perioadă nedeterminată, nivel de execuție, studii superioare de lungă durată absolvite cu licență sau echivalent în specialitatea istorie sau studii superioare de scurtă durată (3 ani) în același domeniu și studii de master – poziția 52 în Statul de funcții;
  6. gestionar-custode debutant în cadrul Secției Muzeale III Târgu-Neamț, Muzeul Memorial „Ion Creangă”, Humulești, 1 post, pentru perioadă nedeterminată, nivel de execuție, studii medii – poziția 54 în Statul de funcții.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/functii-contractual-8-posturi-complexul-muzeal-judetean-neamt/