NEAMȚ: 12 posturi vacante în sectorul bugetar

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante, de șef formație de lucru I (S) specialitatea construcții, la Compartimentul Tehnic.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 aprilie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 aprilie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/sef-formatie-de-lucru-i-s-specialitatea-constructii-spitalul-judetean-de-urgenta-piatra-neamt/

Direcţia Pentru Agricultură Judeţeană Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcții publice de executie vacante, după cum urmează:

 • consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului asistență tehnică zonală și RIGA din Serviciul implementarea politicilor și strategiilor în agricultură și industrie alimentară, consultanță agricolă și formare profcsională;
 • consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului asistență tehnică zonală și RICA din Serviciul implementarea politicilor și strategiilor în agricultură și industrie alimentară, consultanță agricolă și formare profesională;
 • auditor, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Audit Intern.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 aprilie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/consilier-si-auditor-3-posturi-directia-pentru-agricultura-judeteana-neamt/

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 aprilie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/consilier-superior-agentia-pentru-protectia-mediului-neamt-3/

Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, Județul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de consilier juridic II în cadrul Biroului R.U.N.O.S. – Juridic.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 aprilie 2019, ora 11.00 – proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/consilier-juridic-spitalul-de-pneumoftiziologie-bisericani-neamt/

Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, Județul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor III – electrician, vechime în meserie de minimum 3 ani, cu studii medii/școală profesională, dovedite cu certificat de calificare în meseria electrician, în cadrul Serviciului Tehnic întreținere și Reparații.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 aprilie 2019, ora 11.00 – proba practică;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muncitor-iii-electrician-spitalul-de-pneumoftiziologie-bisericani-neamt/

Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, Județul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor în cadrul Serviciului Tehnic, întreținere și Reparații.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 aprilie 2019, ora 11.00 – proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muncitor-spitalul-de-pneumoftiziologie-bisericani-neamt/

Primăria Comunei Podoleni, Județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțieiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează:

 • consilier, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Asistență Socială;
 • consilier, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Cantabilitate, Financiar, Impozite și Taxe.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 11 aprilie 2019: proba interviu.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/consilier-debutant-2-posturi/

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de consilier gradul I la Biroul Economic.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 aprilie 2019, ora 10.00 proba scrisă,
 • 15 aprilie 2019, ora 10.00 proba interviu.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/consilier-oficiul-de-cadastru-si-publicitate-imobiliara-neamt/

Casa Județeană de Pensii Neamț, Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie, vacantă, de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 aprilie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/referent-superior-casa-judeteana-de-pensii-neamt-judetul-neamt/

PUBLICITATE
loading...