Național: A început campania electorală pentru alegerile prezidenţiale

Campania electorală pentru alegerile prezidenţiale din 10 noiembrie a început, astăzi, la ora 00:00, şi se va încheia, în 9 noiembrie, la ora 7:00.

În cazul organizării turului II de scrutin, campania electorală începe la data de 15 noiembrie 2019 și se încheie la data de 23 noiembrie 2019, la ora 7:00.

Pentru prima dată în istoria post-decembristă a României, votul se va desfăşura, în diaspora, pe parcursul a trei zile, de vineri până duminică.

Mai mult, românii din afara granițelor pot vota şi prin corespondenţă.

Cine sunt candidaţii la alegerile prezidenţiale

 • IOHANNIS KLAUS-WERNER – PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
 • PALEOLOGU THEODOR – PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
 • BARNA ILIE-DAN – ALIANȚA USR PLUS
 • KELEMEN HUNOR – UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
 • DĂNCILĂ VASILICA-VIORICA – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
 • IVAN CĂTĂLIN-SORIN – PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
 • PEIA NINEL – PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC
 • POPESCU SEBASTIAN-CONSTANTIN – PARTIDUL NOUA ROMÂNIE
 • BANU JOHN-ION – PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ
 • DIACONU MIRCEA – ALIANȚA ELECTORALĂ UN OM (formată din Pro România și ALDE)
 • MARIAN-STANOEVICI BOGDAN-DRAGOȘ-AURELIU – CANDIDAT INDEPENDENT
 • BRUYNSEELS RAMONA-IOANA – PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL)
 • CATARAMĂ VIOREL – DREAPTA LIBERALĂ
 • CUMPĂNAȘU ALEXANDRU – CANDIDAT INDEPENDENT

Reguli:

Toţi competitorii electorali au fost obligaţi de lege să elimine bannerele şi materialele publicitare utilizate în activitatea de promovare până vineri, la ora 24.00, altfel ei vor fi sancţionaţi.

În cazul în care aceste materiale vor exista în spaţiul public în campania electorală, se vor putea depune sesizări la birourile electorale judeţene, iar de eliminarea lor se vor ocupa organele de poliţie sau primarii.

În timpul campaniei electorale sunt permise numai afişele cu dimensiunile prevăzute de Legea 334 şi în locurile speciale de afişaj electoral, dispuse prin decizia primarului, alte materiale de propagandă fiind interzise.

Primarii sunt obligaţi ca, până la începerea campaniei electorale, să stabilească, prin dispoziţie, locuri speciale pentru afişajul electoral, în care să amplaseze panouri electorale, ţinând seama de numărul partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri, precum şi al candidaţilor independenţi.

Un afiş electoral nu poate depăşi dimensiunile de 0,5 metri o latură şi 0,3 metri cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 0,4 metri o latură şi 0,25 metri cealaltă latură.

Sunt interzise afişele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat.

Candidaţii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi cetăţenii au dreptul să îşi exprime opiniile în mod liber şi fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, marşuri, precum şi prin intermediul mass-mediei.

Organizarea mitingurilor, adunărilor şi marşurilor se poate face numai cu autorizările prevăzute de legislaţia în vigoare.

Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni ordinii de drept.

În unităţile militare, în unităţile de învăţământ, în timpul programului de învăţământ, în sediile reprezentanţelor diplomatice, precum şi în penitenciare, acţiunile de campanie electorală de orice tip sunt interzise.

În timpul campaniei electorale primarii asigură candidaţilor, în mod nediscriminatoriu, spaţii corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii, prevede legislaţia.

ÎNDRUMAR PENTRU ALEGĂTORI

Când începe și când se încheie campania electorală pentru alegerile prezidențiale?

Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data alegerilor (respectiv în data de 12 octombrie 2019) şi se încheie în dimineaţa zilei de sâmbătă de dinaintea datei alegerilor, la ora 7,00 (respectiv în data de 9 noiembrie 2019).

În cazul organizării turului II de scrutin, campania electorală începe la data de 15 noiembrie 2019 și se încheie la data de 23 noiembrie 2019, la ora 7,00.

Cum se votează în străinătate?

Cetățenii înregistrați pe www.votstrainatate.ro ca alegători în străinătate pot vota prin corespondență sau la o secție de votare mai aproape de casă.

Votarea la secțiile de votare din străinătate se desfăşoară şi pe parcursul zilelor de vineri şi sâmbătă imediat anterioare zilei votării.

În ziua de vineri, votarea începe la ora locală 12,00 şi se încheie la ora locală 21,00*, iar în ziua de sâmbătă, votarea se deschide la ora locală 7,00 şi se încheie la ora locală 21,00*.

* cu posibilitatea de prelungire până la ora 23:59 pentru alegătorii care se află la sediul secției de votare la ora 21:00, precum și pentru cei care se află la rând în afara sediului secției de votare.

DATE GENERALE PRIVIND ALEGERILE PREZIDENȚIALE

 • Președintele României este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat.
 • Este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi valabil exprimate ale alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente.
 • În cazul în care niciunul dintre candidaţi nu a întrunit această majoritate, se organizează al doilea tur de scrutin, între primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea  numărului de voturi obţinute în primul tur. Este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.
 • Primul tur va avea loc în data de 10 noiembrie 2019, iar cel de-al doilea, în data de 24 noiembrie 2019.
 • Mandatul Președintelui României este de 5 ani și se exercită de la data depunerii jurământului.
 • Președintele României își exercită mandatul până la depunerea jurământului de Președintele nou ales.
 • Mandatul Președintelui României poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.

Care este rolul Președintelui României?

Președintele reprezintă statul român și este garantul independenței naționale, al unității și al integrității teritoriale a țării. El veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.

Care sunt atribuțiile Președintelui României?

a. Atribuții în raport cu Guvernul

 • Desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament;
 • În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului;
 • Poate consulta Guvernul cu privire la probleme urgente şi de importanţă deosebită;
 • Poate lua parte la şedinţele Guvernului în care se dezbat probleme de interes naţional privind politica externă, apărarea ţării, asigurarea ordinii publice şi, la cererea primului-ministru, în alte situaţii;
 • Prezidează şedinţele Guvernului la care participă.

b. Atribuții în raport cu Parlamentul

 • Adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale naţiunii;
 • După consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură;
 • După consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa cu privire la problemele de interes naţional;
 • Promulgă legile adoptate de Parlament.

c. Atribuții în domeniul politicii externe

 • Încheie tratate internaţionale în numele României, negociate de Guvern şi le supune spre ratificare Parlamentului;
 • La propunerea Guvernului, acreditează şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai României şi aprobă înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice;
 • Reprezentanţii diplomatici ai altor state sunt acreditaţi pe lângă Preşedintele României.

d. Atribuții în domeniul apărării

 • Este comandantul forţelor armate şi îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;
 • Poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parţială sau totală a forţelor armate. Numai în cazuri excepţionale, hotărârea Preşedintelui se supune ulterior aprobării Parlamentului, în cel mult 5 zile de la adoptare;
 • În caz de agresiune armată îndreptată împotriva ţării, Preşedintele României ia măsuri pentru respingerea agresiunii şi le aduce neîntârziat la cunoştinţă Parlamentului, printr-un mesaj.
  Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în 24 de ore de la declanşarea agresiunii.

e. Alte atribuții

 • Conferă decorații și titluri de onoare;
 • Acordă gradele de mareșal, de general și de amiral;
 • Numește în funcții publice, în condițiile prevăzute de lege;
 • Acordă grațierea individuală.