„Muzee în școli”, un proiect cultural-științific pentru județul Neamț

La începutul acestui an dr. Vasile Diaconu în calitate de coordonator, alături de directorul-manager al Complexului Muzeal Județean Neamț dr. Iulian Ghercă, în calitate de consultant științific, își propun să demareze un proiect cultural-științific cu impact educațional menit să abordeze diversele comunități locale din județul Neamț prin prisma colecțiilor muzeale școlare. Scopul imediat al acestui demers îl reprezintă necesitatea unei mai bune evidențe a patrimoniului istoric păstrat în școlile din județul Neamț, evaluarea și studierea acestuia din perspectivă științifică pentru a contribui, la nivel educațional, la augmentarea cunoașterii și însușirii de către tinerele generații a aspectelor legate de tradiția și vestigiile istorice locale, prin recuperarea unor informații cu caracter istoric, arheologic și etnografic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

În încercarea de a preveni dispariția sau distrugerea muzeelor școlare, care înainte de anul 1989 constituiau adevărate nuclee de patrimoniu local, specialiștii din cadrul Complexului Muzeal Județean Neamț consideră ca fiind deosebit de utilă repertorierea, evaluarea și studierea colecțiilor muzeale școlare, astfel încât unitățile de învățământ să beneficieze, prin prisma unei corecte încadrări tipo-cronologice a obiectelor care compun colecțiile, prin stabilirea valorii lor patrimoniale și crearea unor evidențe corecte din punct de vedere științific.

În paralel cu evaluarea colecțiilor și identificarea bunurilor cu valoare patrimonială se va evalua și starea de conservare a respectivelor bunuri, precum și condițiile în care acestea sunt depozitate. Conlucrarea cu cadrele didactice și reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Neamț, în special cu inspectorii de specialitate din cadrul ariei curriculare Om și Societate, va constitui fundamentul logic pentru studierea obiectelor cu valoare istorică, arheologică, numismatică, documentară și etnografică, cele mai importante observații științifice urmând a fi puse la dispoziția tuturor celor direct implicați.

Pe baza stabilirii unor evidențe minimale pentru fiecare colecție în parte, partenerii acestui proiect vor avea posibilitatea valorificării datelor științifice prin publicarea unor articole, note și studii în reviste de specialitate sau în presă. Pentru a spori gradul de diseminare a acestor noi informații se are în vedere și organizarea unor activități cu caracter cultural-științific prin care aceste colecții școlare să fie cunoscute mai îndeaproape și promovate corespunzător.

Colaborarea cu cadrele didactice, cu cei care administrează în prezent aceste colecții școlare, va urmări să stabilească o serie de informații standard, respectiv: locația colecției muzeale școlare, numărul obiectelor, tipul acestora, existența unor obiecte cu valoare patrimonială ridicată, starea de conservare a bunurilor (identificarea eventualelor intervenții în regim de urgență pentru conservare/protejare), condițiile de depozitare a colecției.

Pe măsură ce specialiștii Complexului vor avea acces la aceste bunuri de patrimoniu se va realiza o documentație fotografică și desene pentru piesele reprezentative. Acolo unde va fi nevoie, specialiștii vor face o serie de recomandări celor care se ocupă de colecțiile școlare vizând modul de depozitare, etalare, încadrarea tipologică și cronologică cât mai corectă, astfel încât respectivele colecții să-și găsească utilitate în procesul didactic.

Din dorința de a spori gradul de accesibilitate a informațiilor științifice la nivelul tuturor treptelor de școlarizare, specialiștii din colectivul de proiect vor susține prezentări interactive pentru elevi, astfel încât aceștia să fie familiarizați cu patrimoniul istoric al județului și să aprecieze corespunzător mărturiile trecutului din zona în care trăiesc. Inițiatorul proiectului este convins că o astfel de abordare poate determina elevii să redescopere instituțiile muzeale din județ, să fie atrași spre promovarea patrimoniului cultural local și să contribuie la identificarea unor noi obiective arheologice și implicit la completarea repertoriului arheologic județean.

Tot în acest cadru amintim că în ultimul an, la nivelul instituției noastre, s-au organizat mai multe activități cu caracter educațional. Pot fi menționate aici atelierele de arheologie experimentală, puse în practică la Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț, dar și la Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni din Piatra Neamț. Activitățile respective au avut tocmai rolul de a permite elevilor să cunoască anumite realități ale trecutului, prin contactul direct cu tehnicile din vechime.

D.M.B.
PUBLICITATE