Mult SUCCES! Mâine, elevii susțin proba orală la limba şi literatura română – BAC 2016


Din judeţul Neamţ, doar 3.227 de liceeni vor susţine examenul de Bacalaureat, sesiunea de vară, după ce, din totalul celor 4.000 de elevi înscrişi în clasa a XII-a, 144 au rămas corigenți, 24 au fost declarați repetenți iar alți 95 au situațiile școlare neîncheiate. Astfel spus, 451 de absolvenți de clasa a XII-a nu vor intra în sesiunea de vară de vară a acestui Bacalaureat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Prima sesiune a examenului naţional de Bacalaureat 2016 debutează luni, 13 iunie, cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A). Testarea se va desfăşura pe durata a trei zile (13-15 iunie). În intervalul 15-17 iunie va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B). Săptămâna viitoare, între 21 şi 24 iunie, se va desfăşura evaluarea competenţelor digitale (proba D). Probele orale se încheie cu evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C), programată între 27 iunie şi 1 iulie.

Subiectele pentru probele de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale, cu un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute. Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: experimentat, avansat şi mediu. Candidatul care, la una din probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale refuză să raspundă sau să rezolve subiectele propuse se consideră că nu a susţinut proba.

Reamintim faptul că pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

  1. a) susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale
  2. b) susţinerea tuturor probele scrise şi nota 5 la fiecare dintre acestea;
  3. c) obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

Nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Probele scrise ale examenului naţional de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016, încep luni, 4 iulie, cu examenul la Limba şi literatura română (proba E)a).

CALENDARUL
examenului de bacalaureat național – 2016
Sesiunea iunie-iulie 2016

30 mai3 iunie 2016 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
3 iunie 2016 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
13 – 15 iunie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
15 – 17 iunie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
21 – 24 iunie 2016 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
27 iunie – 1 iulie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
4 iulie2016 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
5 iulie 2016 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
6 iulie 2016 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
8 iulie 2016 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
12 iulie 2016 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00)
12 iulie 2016 Depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)
13 -15 iulie 2016 Rezolvarea contestaţiilor
16 iulie 2016 Afişarea rezultatelor finale

PUBLICITATE