Locuri de muncă în administrația publică din județul Neamț – 5 februarie


Lista locurilor de muncă în administrația publică din județul Neamț
la data de 5 februarie 2017

Primăria Comunei Bahna, Judeţul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, de  referent,  clasa  I,  grad profesional asistent, din  cadrul  Compartimentului financiar contabil.
Detalii -> AICI

Colegiul Tehnic „Danubiana” din Roman, Judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție, de:
– îngrijitor pe perioadă determinată;
– muncitor calificat în meseria de instalator (instalator apă şi canalizare, reţele termice şi sanitare) pe perioadă nedeterminată.
Detalii -> AICI

Primăria Comunei Vânători Neamț, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de paznic – Compartimentul Poliţia Locală -Vânători Neamţ.
Detalii -> AICI

Primăria Municipiului Roman, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie, vacante, după cum urmează:
– inspector I debutant la Compartimentul verificare şi monitorizare contracte;
– inspector I superior la Serviciul Buget contabilitate.
Detalii -> AICI

Şcoala Gimnazială Nr. 5, Piatra Neamţ, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:
– bucătar;
– îngrijitor grupă preşcolari (2 posturi).
Detalii -> AICI

Primăria Comunei Ion Creangă, Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:
– consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment financiar contabilitate impozite şi taxe locale, achiziţii publice;
– referent, clasa III, grad profesional asistent – Compartimentul stare civilă.
Detalii -> AICI

Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, cu sediul în Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de administrator patrimoniu.
Detalii -> AICI

Primăria Comunei Bârgăuani, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:
– muncitor calificat – fochist;
– muncitor necalificat,
Detalii -> AICI

Direcția Regională de Statistică Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacantă, de referent IA (3 posturi).
Detalii -> AICI

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale, temporar vacante de asistent registrator principal, gradul II la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Roman, pentru implementarea Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF).
Detalii -> AICI

Colegiul Tehnic „Petru Poni” din Municipiul Roman, Județul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante de bucătar.
Detalii -> AICI

D.M.B.