Locuri de muncă în administrația publică din județul Neamț – 29 iulie 2017

Lista locurilor de muncă în administrația publică din județul Neamț
în săptămâna 23 – 29 iulie 2017

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Primăria Comunei Cordun, Judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante de Şef Serviciu S.V.S.U.
Detalii – AICI

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – serviciul economic şi administrativ din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ.
Detalii – AICI

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din Târgu Neamţ, judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale temporar vacante de secretar.
Detalii – AICI

Direcția Regională de Statistică Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, expert IA.
Detalii – AICI

Primăria Comunei Bodeşti, judeţul Neamţ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Relaţii Publice, Registratură, Stare civilă şi Arhivă.
Detalii – AICI

Unitatea Militară 02275 Bălţăteşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de şef birou, grad I din cadrul Biroului Evaluare şi Statistică Medicală.
Detalii – AICI

Primăria Comunei Gherăești, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de inspector gradul I, în cadrul Compartimentului Proiecte, Programe europene.
Detalii – AICI

Primăria Comunei Tașca, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție, temporar vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrai Compartimentului Programe Europene.
Detalii – AICI

Primăria Comunei Gherăești, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de inspector asistent, în cadrul Biroului contabilitate, taxe şi impozite, achiziţii publice, resurse umane.
Detalii – AICI

Complexul Muzeal Judeţean Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante de:

  1. cercetător ştiinţific gr. III, nivel de execuţie. în cadrul Secţiei Muzeale I Piatra – Neamţ-Bicaz, Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ, licenţă în domeniul istorie, doctorat în domeniul istorie, vechime în activitatea de cercetare – dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 4 ani, iar pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice 8 ani.
  2. muzeograf I, nivel de execuţie, în cadrul Secţiei Muzeale I Piatra-Neamţ – Muzeul de Istorie Bicaz, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea istorie sau cursuri universitare de scurtă durată (3 ani) absolvite cu diplomă de licenţă în acelaşi domeniu şi studii de master, vechimea în muncă minim 4 ani;
  3. muzeograf debutant, nivel de execuţie. în cadrul Secţiei Muzeale III Târgu Neamţ, Muzeul Cetatea Neamţ, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile de specialitate: istorie, ştiinţe umaniste şi sociale sau cursuri universitare de scurtă durată (3 ani) în acelaşi domeniu şi master;
  4. conservator, gr. II, nivel de execuţie, în cadrul Secţiei Muzeale II Piatra-Neamţ, Muzeul de Artă Piatra Neamţ, studii medii, vechimea în muncă 2 (doi) ani;
  5. gestionar – custode debutant, nivel de execuţie, în cadrul Secţiei Muzeale III Târgu Neamţ, Muzeul „Cetatea Neamţ”, studii medii;
  6. supraveghetor, nivel de execuţie, pe perioadă determinată, în cadrul Secţiei Muzeale III Târgu Neamţ, Muzeul Memorial „Ion Creangă” Humuleşti, studii generale/profesionale/medii, vechimea în muncă minim 1 (unu) an;
  7. paznic, nivel de execuţie, în cadrul Secţiei Protecţia şi Promovarea Patrimoniului Piatra-Neamţ, studii profesionale/medii, vechime de minim 3 (trei) ani în domeniu sau într-o funcţie cu caracter militar;
  8. muncitor mecanic – instalator, nivel de execuţie. în cadrul Secţiei Protecţia şi Promovarea Patrimoniului Piatra-Neamţ, studii generale/profesionale/medii, vechimea în muncă minim 10 (zece) ani;
  9. muncitor I, tâmplar, nivel de execuţie, în cadrul Secţiei Protecţia şi Promovarea Patrimoniului Piatra-Neamţ, studii generale/profesionale/medii, vechimea în muncă 10 (zece) ani.

Detalii – AICI

Vezi și Locuri de muncă în administrația publică din județul Neamț – 22 iulie 2017

PUBLICITATE