Locuri de muncă în administrația publică din județul Neamț – 26 noiembrie


Lista locurilor de muncă în administrația publică din județul Neamț
la data de 26 noiembrie 2016

Consiliul Local al Comunei Bicazu Ardelean, Judeţul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție, temporar vacantă, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Compartiment juridic, achiziţii.
Detalii -> AICI

Casa Corpului Didactic Neamţ organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuție vacant, de 0.5 post vacant – Administrator financiar IS – departament Economic Administrativ, compartiment Contabilitate.
Detalii -> AICI

Liceul Tehnologic din Comunii Valea Ursului, Judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante de secretar-şef .
Detalii -> AICI

Primăria Comunei Tămășeni, Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacante, de Inspector de specialitate,debutant, din cadrul compartimentului fond funciar, registru agricol, programe prognoze, stare civilă, resurse umane
Detalii -> AICI

Primăria Comunei Tămășeni, Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacante, de Inspector de specialitate, gradul IA din cadrul compartimentului asistență socială.
Detalii -> AICI

Colegiul Naţional „Roman Vodă” din Roman, Judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante de muncitor – lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale (bărbat).
Detalii -> AICI

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție, temporar vacante de auditor, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamţ, judeţul Neamţ.
Detalii -> AICI

Direcţia de Asistenţă Socială a Oraşului Târgu Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de şef centru la Centrul de primire în regim de urgenţă a persoanelor fără adăpost „Sfânta Teodora”, Târgu Neamţ.
Detalii -> AICI

Primăria Comunei Făurei, Județul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Execuţie Bugetară.
Detalii -> AICI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ, Județul Neamț, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitor (2 posturi) în cadrul Serviciului pentru Educaţie Timpurie Antepreşcolară.
Detalii -> AICI

Consiliul Judeţean Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de consilier, studii superioare, grad profesional II, din cadrul Serviciului Patrimoniu al Direcţiei de Management.
Detalii -> AICI

Primăria Comunei Ştefan cel Mare, judeţul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de asistent medical comunitar.
Detalii -> AICI

Primăria Comunei Urecheni, judeţul Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent –  Compartimentul Agricol.
Detalii -> AICI

Colegiul Naţional „Roman Vodă”, Roman, judeţul Neamţ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:
îngrijitor clădiri (femei) – 2 posturi vacante;
muncitorelectrician de întreţinere în construcţii (bărbat) – 1 post.
Detalii -> AICI

Primăria Comunei Urecheni, judeţul Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent –  Compartimentul Urbanism Amenajarea Teritoriului.
Detalii -> AICI

Direcția Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:
arhivar – studii medii – Compartiment încasare, relaţii publice, administrativ;
funcţionar pentru activităţi de secretariat – studii medii – Compartiment încasare, relaţii publice, administrativ.
Detalii -> AICI

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bozienii de Sus, Comuna Ruginoasa, Judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuție,  vacant, de referent IA .
Detalii -> AICI

D.M.B.