Locuri de muncă în administrația publică din județul Neamț – 25 februarie

Lista locurilor de muncă în administrația publică din județul Neamț
la data de 25 februarie 2017

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Evidenţă Asiguraţi Carduri şi Concedii Medicale din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ.
Detalii -> AICI

Primăria Comunei Pângaraţi, Judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:
– muncitor – Compartiment Gospodărire Comunală – 2 posturi;
– şofer (camion, buldoexcavator) – Compartiment Gospodărire Comunală – 1 post.
Detalii -> AICI

Serviciul de Ambulanță Județean Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante de asistent medical generalist principal cu studii postliceale pentru Substaţia Roman.
Detalii -> AICI

Primăria Comunei Boghicea, Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie, vacante, după cum urmează:
– inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Achiziţii Publice;
– inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul de Asistenţă Socială.
Detalii -> AICI

Primăria Comunei Văleni, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de consilier, grad debutant, cu atribuţii de operator rol, în cadrul Compartimentului Financiar Contabil Impozite şi Taxe Locale.
Detalii -> AICI

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție, temporar vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Înregistrare și Stabilire Drepturi Șomeri.
Detalii -> AICI

Unitatea Militară 01144 Roman, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacantă, după cum urmează:
– economist II la microstructura salarizare şi decontări -1 post;
– contabil II la microstructura contabilitate – 2 posturi.
Detalii -> AICI

Primăria Comunei Rediu, Judeţul Neamț, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de inspector debutant.
Detalii -> AICI

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual de execuție, temporar vacant, de Asistent registrator principal, gradul II (de 36 de luni pentru implementarea Programului National de Cadastru şi Carte Funciară şi face parte din Serviciul Cadastru – Biroul de Înregistrare Sistematică).
Detalii -> AICI

Primăria Comunei Mircești, Județul Iași organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de administrator cămine culturale și baze sportive.
Detalii -> AICI

Administraţia Bazinală de Apă Siret prin Sistemul de Gospodărire a Apelor din Piatra-Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de Inginer construcţii hidrotehnice.
Detalii -> AICI

Direcţia de Asistenţă Socială Roman organizează concurs de ocupare pentru perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, de execuţie, după cum urmează:
– șef centru la Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc – Casa Copiilor;
– inspector specialitate debutant la Birou protecția copilului;
– inspector specialitate debutant la Centrul pentru servicii sociale – Casa Pâinii;
– asistent social la Centrul rezidențial pentru peroane vârstnice –Casa Bunicilor;
– asistent social la Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc – Casa Copiilor;
– psiholog la Adapost de noapte – Casa Spernaței.
Detalii -> AICI