Locuri de muncă în administrația publică din județul Neamț – 19 noiembrie


Lista locurilor de muncă în administrația publică din județul Neamț
la data de 19 noiembrie 2016

Şcoala Gimnazială Comuna Sagna, judeţul Neamţ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat fochist.
Detalii -> AICI

Liceul Teologic Ortodox „Cuvioasa Parascheva” Agapia, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de paznic.
Detalii -> AICI

Şcoala Gimnazială Nr. 3, cu sediul în  Piatra-Neamţ, Str. 22  Decembrie nr. 1, judeţul Neamţ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.
Detalii -> AICI

Primăria Comunei Alexandru cel Bun, Judeţul Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacantă, de asistent medical comunitar în cadrul Serviciului de asistenţă socială şi autoritate tutelară.
Detalii -> AICI

Primăria Comunei Girov, Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de consilier juridic 1 – grad profesional debutant.
Detalii -> AICI

Primăria Comunei Săbăoani, Județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de:
inspector de specialitate debutant, la Compartimentul fond funciar, registru agricol, programe, prognoză, activitate juridică, stare civilă, resurse umane;
muncitor calificat (electrician) la Serviciul Gospodărire Comunală, Piaţă, Obor.
Detalii -> AICI

Consiliul Județean Neamț, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Biroului Achiziţii Publice al Direcţiei de Management.
Detalii -> AICI

Spitalul Municipal de Urgență Roman, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de psiholog clinician – pentru Secţia Psihiatrie.
Detalii -> AICI

Spitalul Municipal de Urgență Roman, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de economist IA – pentru Serviciul R.U.N.O.S.
Detalii -> AICI

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială – 330 Podoleni, cu sediul în localitatea Podoleni, judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de şofer I în cadrul Compartimentului Întreţinere – Exploatare.
Detalii -> AICI

Primăria Comunei Farcaşa, Judeţul Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție, temporar vacantă de inspector implementare proiecte, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul implementare proiecte.
Detalii -> AICI

Direcţia de Asistenţă Socială Roman organizează concurs de ocupare pentru perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, de execuţie, de
inspector specialitate debutant la Serviciul beneficii de asistenţă socială;
asistent social debutant la Centrul pentru servicii sociale – Casa Pâinii.
Detalii -> AICI

Primăria Comunei Români, Judeţul Nemț, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de paznic.
Detalii -> AICI

Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de îngrijitor la patul bolnavului (6 luni).
Detalii -> AICI

D.M.B.