Locuri de muncă în administrația publică din județul Neamț – 17 martie

Lista locurilor de muncă în administrația publică din județul Neamț
la data de 17 martie 2017

Primăria Comunei Cordun, Judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacante de arhivar.
Detalii -> AICI

Primăria Comunei Rediu, Judeţul Neamț, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de inspector debutant.
Detalii -> AICI

Primăria Municipiului Piatra-Neamț, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior- Direcția Dezvoltare Implementare Programe, Serviciul Planificare, Monitorizare.
Detalii -> AICI

Şcoala Gimnazială Comuna Costişa, județul Neamț, organizează concurs pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de îngrijitor – jumătate de normă.
Detalii -> AICI

Primăria Comunei Cordun, Judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacante de muncitor calificat.
Detalii -> AICI

Primăria Comunei Ion Creangă, Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:
administrator public al Comunei Ion Creangă, post vacant, studii superioare, durată determinată cu contract de management, normă întreagă, în cadrul Compartimentului Administrator public;
administrator cămin cultural, din cadrul Compartimentului Cămine Culturale, studii medii, pe durată nedeterminată cu contract individual de muncă, normă întreagă.
Detalii -> AICI

Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, Județul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de spălătoreasă.
Detalii -> AICI

Unitatea Militară 01147 Roman, Judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal civil contractual, de muncitor necalificat II – fără sporuri, la Căminul militar de garnizoană (50-100 locuri).
Detalii -> AICI

Liceul Tehnologic, Comuna Petricani, Judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante de fochist.
Detalii -> AICI

Primăria Comunei Ion Creangă, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de conducere, vacante de şef serviciu al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.
Detalii -> AICI

Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, cu sediul în Piatra-Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de laborant II.
Detalii -> AICI

Primăria Comunei Poienari, judeţul Neamţ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție, temporar vacante, de referent impozite şi taxe locale, cu atribuţii de operator rol, grad profesional asistent, clasa III.
Detalii -> AICI

Liceul Tehnologic, Comuna Petricani, Judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante de îngrijitor (2 posturi).
Detalii -> AICI

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante, de îngrijitoare (G), în cadrul B.U.I.
Detalii -> AICI

Clubul Sportiv Ceahlăul Piatra-Neamț, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de execuție contractuale, vacante, de antrenor – Secţia Lupte greco-romane.
Detalii -> AICI

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuție, temporar vacante, de asistent medical debutant (PL) la Secţia Ortopedie şi Traumatologie.
Detalii -> AICI

Liceul de Arte „Victor Brauner”, Piatra-Neamţ, Judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de paznic.
Detalii -> AICI

Primăria Oraşului Bicaz, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de şef serviciu din cadrul Serviciului de Urgenţă Voluntar.
Detalii -> AICI