Locuri de muncă în administrația publică din județul Neamț – 13 mai 2017

Lista locurilor de muncă în administrația publică din județul Neamț
la data de 13 mai 2017

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Primăria Municipiului Piatra-Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:
– consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Guvernanta Corporativă;
– consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Guvernanta Corporativă.
Detalii – AICI

Filiala Judeţeană Neamţ a Asociaţiei Comunelor din România, Județul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, la Serviciul de audit public intern, după cum urmează:
– auditor intern, grad profesional principal;
– auditor intern, grad profesional asistent (4 posturi).
Detalii – AICI

Consiliul Judeţean Neamţ organizează organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:
– consilier, studii superioare, grad profesional debutant, Serviciul managementul unităţilor sanitare, asistenţă socială, învăţământ, cultură, Direcţia de management;
– referent, studii superioare de scurtă durată, grad profesional I, Serviciul gestionarea documentelor şi editarea Monitorului Oficial al judeţului, Direcţia juridică şi relaţii internaţionale.
Detalii – AICI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:
– Birou Juridic-contencios şi Relaţii Publice: consilier juridic, clasa I, grad profesional superior;
– Serviciul de Management de Caz pentru copilul la asistent maternal profesionist: inspector, clasa I, grad profesional debutant;
– Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului: inspector, clasa I, grad profesional asistent.
Detalii – AICI

Spitalul Municipal de Urgență Roman, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de telefonist pentru Centrala telefonică, 2 posturi.
Detalii – AICI

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuție, temporar vacante de infirmier debutant (G), în cadrul secţiei Chirurgie Generală.
Detalii – AICI

Direcţia de Asistentă Socială a Oraşului Târgu Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de inspector clasa I grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Resurse Umane, Sănătate şi Securitate în muncă, Serviciul Resurse Umane, I.T. şi Administrativ.
Detalii – AICI

Primăria Oraşului Bicaz, județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical (PL).
Detalii – AICI

Primăria Comunei Vânători Neamț, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:
– asistent social – Centrul de zi, Vânători Neamţ;
– psiholog – Centrul de zi, Vânători Neamţ;
– profesor matematică în învăţământul gimnazial – Centrul de zi, Vânători Neamţ;
– profesor limba română în învăţământul gimnazial – Centrul de zi, Vânători Neamţ;
– profesor limba engleză în învăţământul gimnazial – Centrul de zi, Vânători Neamţ;
– instructor în activităţi sportive în învăţământul gimnazial – Centrul de zi, Vânători Neamţ;
– instructor activităţi creative în învăţământul gimnazial – Centrul de zi, Vânători Neamţ.
Detalii – AICI

Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare“, Piatra Neamţ, Judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de expert (canto), studii superioare, grad profesional II, expert (dans popular), studii superioare, grad profesional II – Birou Şcoala Populară de Arte, conform H.G. nr. 286/2011.
Detalii – AICI

Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Pângăraţi, Judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitoare.
Detalii – AICI

PUBLICITATE