Locuri de muncă în administrația publică din județul Neamț – 11 februarie


Lista locurilor de muncă în administrația publică din județul Neamț
la data de 11 februarie 2017

Primăria Comunei Războieni, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de şofer – autospecială P.S.I.
Detalii -> AICI

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată de 36 de luni pentru implementarea Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară de la nivelul Biroului de înregistrare Sistematică al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ a funcţiei contractuale de conducere, temporar vacante, de şef birou gradul II – Biroul de Înregistrare Sistematică.
Detalii -> AICI

Primăria Roman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, din cadrul Serviciului monitorizare control şi marketing instituţional al Primăriei Roman, după cum urmează:
1. inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul investiţii şi lucrări publice.
2. inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul eficienţă energetică.
Detalii -> AICI

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Girov, judeţul Neamţ.
Detalii -> AICI

Unitatea Militară 01147 Roman, Judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal civil contractual, de Consilier juridic grad II.
Detalii -> AICI

Şcoala Gimnazială I, Gervescu, Săvineşti, județul Neamț, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de secretar II.
Detalii -> AICI

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman, județul Neamt organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție,  vacante, de îngrijitor.
Detalii -> AICI

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman, județul Neamt organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție,  temporar vacante, de îngrijitor.
Detalii -> AICI

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, după cum urmează:
– auditor, clasa I, gradul profesional superior;
– auditor, clasa I, grad profesional asistent
Detalii -> AICI

Spitalul Municipal de Urgență Roman, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de analist programator I – pentru Serviciul Informatică şi Statistică Medicală.
Detalii -> AICI

Spitalul Municipal de Urgență Roman, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de economist II – pentru Serviciul RUNOS.
Detalii -> AICI

Central Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ, cu sediul în Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, de informatician debutant.
Detalii -> AICI

Primăria Roman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, din cadrul Serviciului monitorizare control şi marketing instituţional al Primăriei Roman, după cum urmează:
1. un post de inspector I debutant la Compartimentul monitorizare servicii de utilităţi publice.
2. un post de inspector I asistent la Compartimentul control intern managerial.
3. un post de inspector I debutant la Compartimentul strategii, marketing Instituţional şi managementul calităţii.
Detalii -> AICI

Şcoala Gimnazială „Nicolae Grigorescu“, Agapia, judeţul Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, de administrator financiar.
Detalii -> AICI

Primăria Roman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de inspector I principal la Compartimentul implementare proiecte din cadrul Serviciului Managementul Proiectelor.
Detalii -> AICI

Unitatea Militară Nr. 01145 din Roman, Județul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:
– economist, gradul II – Salarizare şi decontări;
– contabil II – Contabilitate;
– inginer debutant – Staţie I.T.P. şi diagnosticare;
– muncitor calificat IV (electromecanic auto) – Atelier demontare-montare
Detalii -> AICI

Primăria Comunei Vânători Neamț, Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, după cum urmează:
– inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Proiecte- Programe, Dezvoltare Locală;
– inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Financiar contabil – impozite și taxe.
Detalii -> AICI

Primăria Sagna, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor IV – Compartimentul salubrizare.
Detalii -> AICI

Casa Județeană de Pensii Neamț, Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei publice de execuţie, temporar vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Comunicare, relaţii publice şi informatică.
Detalii -> AICI

D.M.B.