Liceenii din Piatra Neamţ fac cunoştinţă cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”


Joi, 24 martie 2016, reprezentanți ai universității se vor întâlni cu elevi ai liceelor din Piatra Neamţ. Caravana „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va poposi la Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”, Colegiul Naţional „Gheorghe Asachi”, Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Colegiul Naţional de Informatică şi la Liceul Tehnologic Economic-Administrativ, pentru prezentarea instituţiei şi a ofertelor educaţionale în vederea oferirii de sprijin în dezvoltarea personală a tinerilor liceeni.

În cadrul întâlnirilor, elevii de la clasele a X-a, a XI-a și a XII-a vor putea afla mai multe informaţii despre facultățile Universității din Iași și sistemul de admitere, despre ce urmează să studieze la fiecare facultate în parte și ce facilități li se vor oferi în timpul în studenției sau în ce domenii se vor putea angaja după încheierea studiilor universitare.

Comunicarea directă cu liceenii și înţelegerea intențiilor şi așteptărilor acestora privind dezvoltarea lor personală și profesională este o sursa importantă de informare în procesul de adaptare și dezvoltare al curriculum-ului universitar, dar și al îmbunătățirii serviciilor oferite actualilor și viitorilor studenți ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Această activitate deschide seria de evenimente destinate informării și orientării educaționale a elevilor, ce va culmina cu organizarea, în perioada Școlii Altfel, 18-21 aprilie, cu evenimentul „Săptămâna Porților Deschise” la Universitatea “ Alexandru Ioan Cuza”  din Iași.