Lansarea proiectului „Creşterea competitivităţii economice a firmei Topoprest prin inovare şi tehnologizarea serviciilor prestate”

Firma Topoprest SRL demarează în calitate de beneficiar proiectului cu titlul „Creşterea competitivităţii economice a firmei Topoprest prin inovare şi tehnologizarea serviciilor prestate”, cod SMIS 135688, în valoare totală de 1.705.961,18 lei, din care finanţare nerambursabilă de 1.056.738,18 lei compusă din 898.227,48 lei — FEADR şi 158.510,70— buget naţional. Contractul de finanţare asigură Beneficiarului cofinanţarea proiectului său de investiţii prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 — Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Schema de ajutor de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în IMM în cadrul POR 2014-2020, Prioritatea de investiţii 2.2.A, Schema de ajutor de stat regional pentru investiţii pentru îmbunatăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în I M M în cadrul POR 2014-2020, Prioritatea de investiţii 2.2.A.

Contractul de finanţare nr. 7243 a fost semnat în data de 11.11.2021 iar perioada de implementare a proiectul este cuprinsă între 01.11.2019 şi 31.05.2023.

Proiectul Tşi propune creşterea competitivităţii pe piaţă a companiei prin creşterea productivităţii, inovarea şi diversificarea gamei de servicii şi a procesului de prestare a serviciilor. Investiţia include măsuri de extindere şi modernizare a capacităţii operaţionale prin achiziţia de echipamente tehnologice şi aplicaţii software inovative de suport pentru serviciile de inginerie şi consultanţă tehnică, va sprijini dezvoltarea firmei Topoprest prin activităţi de internaţionalizare, activităţi de certificare şi re-certificare de sisteme de calitate. Suplimentar, investiţia va contribui la consolidarea poziţiei companiei pe piaţa muncii prin crearea de noi locuri de muncă.

comunicat de presa