În județul Neamț trăiesc 17.000 de romi. La recensământ s-au declarat doar 6.700

Prefectul județului Neamț, Vasile Panaite, a condus, luni, 18.06.2017, ședința Colegiului Prefectural Neamț care a avut pe ordinea de zi: „Evaluarea situaţiei membrilor grupurilor vulnerabile cu romi din judeţul Neamt – Agenţia Naţională pentru Romi

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

La această ședință a fost prezent și domnul Daniel Rădulescu, președintele Agenției Naționale pentru Romi.

”Conform ultimului recensământ sunt 6.700 de persoane care s-au declarat de etnie romă. Din datele Biroului Județean pentru Romi sunt aproximativ 17.000 de persoane aparținând acestei minorități.
Cele mai importante comunități de romi se regăsesc în municipiile Roman și Piatra Neamț, orașele Roznov și Bicaz și în comunele Vânători Neamț , Crăcăoani, Borca, Văleni.
Problematica legată de această minoritate nu este diferită, în jude
țul nostru, de alte locuri din țară și ne referim la starea locuințelor, nivelul scăzut de școlarizare cu riscul crescut de abandon școlar, gradul de ocupare al acestora scăzut, din cauza calificărilor. Pe parcursul anilor, prin programele guvernamentale dedicate acestei minorități, o parte din probleme s-au redus ca impact și prin implicarea mediatorilor sanitari și școlari, ai responsabililor din cadrul autorităților administrației publice locale și din instituțiile statului. De exemplu  – s-a redus numărul persoanelor de etnie romă fără acte de identitate, s-a reușit înscrierea majorității lor la medicul de familie, mulți au participat în programe de formare profesională.
Cu toate acestea minoritatea romă prezintă încă risc crescut de excluziune socială
și problematica și identificarea nevoilor lor rămân în atenția noastră”. a declarat prefectul Vasile Panaite.

PUBLICITATE