ITM Neamț: Nereguli grave la angajatorii de protecție și pază

În perioada 22 februarie – 1 martie 2024, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț a desfășurat o campanie națională în domeniul protecției și pazei, identificând numeroase nereguli și aplicând sancțiuni contravenționale. Campania a avut ca obiective verificarea conformității legale în încheierea și executarea contractelor de muncă.

Pe parcursul campaniei, au fost verificate 18 companii și 33 obiective de pază, ceea ce a dus la impunerea a 21 de măsuri pentru remedierea neconformităților și aplicarea a 6 sancțiuni contravenționale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Printre sancțiuni, se numără 4 amenzi în cuantum de 44.500 lei și 2 avertismente, evidențiind astfel seriozitatea abaterilor de la normele legale.

Principalele deficiențe constatate în timpul controalelor au inclus angajarea de personal fără contracte de muncă scrise, nerespectarea duratei legale a timpului de muncă și neconformități în repartizarea programului de lucru pentru contractele cu timp parțial.

De asemenea, s-au identificat probleme legate de neplata drepturilor salariale și de neînmânarea contractelor de muncă către salariați.

Mai jos, comunicatul ITM Neamț:

În perioada 22.02 – 01.03.2024, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ a desfăşurat Campania Națională pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care desfășoară activități de protecție și gardă.

Obiectivele campaniei au fost:

  • identificarea angajatorilor care desfășoară activități de protecție și gardă, privind respectarea prevederilor legale care reglementează relațiile de muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale în materie;
  • eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de remediere;
  • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor din domeniul  verificat în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă.    

Au fost verificaţi 18 angajatori și un număr de 33 obiective de pază. Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor au fost dispuse 21 măsuri pentru remedierea neconformităților constatate și au fost aplicate 6 sancţiuni contravenţionale, din care 4 amenzi în cuantum de 44.500 lei şi 2 avertismente contravenţionale. 

Deficienţele constatate în acţiunile de control au fost următoarele:

  • primirea la muncă a două persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii:
  • angajatorul nu respecta prevederile legale referitoare la durata zilnică maximă legală a timpului de muncă (aceasta fiind mai mare de 12 ore), iar durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore nu era urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore;
  • angajatorul nu a precizat în contractele individuale de muncă cu timp parțial repartizarea programului de lucru;
  • angajatorul nu  a făcut dovada plății drepturilor salariale către toți salariații îndreptățiți prin semnarea statelor de plată, precum și prin orice alte documente justificative;
  • angajatorul nu  a făcut dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă pentru salariații unității
PUBLICITATE