ITM Neamț: Măsurile ce trebuiesc aplicate în perioadele cu temperaturi scăzute

In vedere respectarii prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă aprobata prin Legea nr. 436 din 18 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorii vor iniţia următoarele măsuri :

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

In perioadele cu temperaturi scazute extreme, respectiv temperaturi sub -200 C sau, temperaturi care corelate cu condiţii de vânt intens (vantul a cărui viteza depăşeşte 10 metri pe secunda), pot fi echivalate cu acest nivel ( indicele de racire scade sub pragul valoric de minus 32),  angajatorii trebuie să ia toate măsurile prevăzute de Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi hotărârile de guvern în aplicare, pentru asigurarea condiţiilor de microclimat la locul de muncă în limitele prevăzute, măsuri care vor fi stabilite de angajator împreună cu reprezentanţii sindicatelor sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor. In unităţile în care funcţionează Comitetele de Securitate şi Sănătate în Muncă măsurile vor fi stabilite de acestea, iar în instituţii şi unităţi finanţate din fonduri bugetare si extrabugetare, măsurile vor fi stabilite de ordonatorii de credite, respectiv de conducătorii instituţiilor.

Temperaturile sunt temperaturi monitorizate şi certificate de Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie şi transmise de centrele regionale ale acestuia.

  1. În perioadele cu temperaturi scăzute extreme angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale pentru menţinerea stării de sănătate a salariaţilor care lucrează în aer liber:
  • distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5-1litru/persoană/schimb;
  • acordarea de pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare, scop în care se vor asigura spaţii fixe sau mobile cu microclimat corespunzător;
  • asigurarea echipamentului individual de protecţie.

Angajatorii care nu pot asigura condiţiile de mai sus, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii salariaţilor, vor lua măsurile dispuse în Ordonanţa de Urgenţă nr. 99/2000 respectiv :

– reducerea duratei zilei de lucru;

– întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale, etc.

Aceste masuri suplimentare se vor stabili dacă temperaturile extreme se menţin pe o perioada de cel puţin doua zile consecutiv.  

  1. Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în condiţii de temperaturi extreme angajatorii trebuie sa asigure:
  • examenul medical la angajare şi a controlului medical periodic,urmărind depistarea precoce a contraindicaţiilor pentru munca la temperaturi  scăzute;
  • primul ajutor şi transportul la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate;
  • trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi scazute  extreme.

Pe durata întreruperii colective a lucrului contractele individuale de munca ale salariaţilor se menţin, iar perioada de întrerupere constituie vechime în munca.

Neluarea masurilor de prevenire constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda de la 1500 lei la 2500 lei, dacă faptele nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât sa fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni.

PUBLICITATE