ITM Neamț, controale la restaurante: amenzi și avertismente

Campania Națională de verificare a contractelor de muncă în domeniul alimentației publice, desfășurată între 12 și 15 iunie 2024, a adus la lumină mai multe neconformități. Inspectorii ITM Neamț au aplicat sancțiuni de 29.000 lei și au identificat o persoană care lucra fără contract de muncă.

În  perioada 12-15 iunie 2024 s-a desfăşurat Campania Naţională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniul  „ restaurante şi alte activităţi de servicii de  alimentaţie“ – cod CAEN 56. 

Obiectivele acţiunilor de control au fost : 

  • identificarea şi verificarea agenţilor economici care activeazã în domeniul  „ restaurante şi alte activităţi de servicii de  alimentaţie “
  • eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii;
  • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.

În cadrul acestei acţiuni, inspectorii de muncă au  efectuat 25 controale.

La un angajator a fost identificată o persoană care presta activitate fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

Pentru încălcarea legislaţiei  în domeniul relaţiilor de muncă,  inspectorii de muncă au aplicat angajatorilor 9 sancţiuni contravenţionale din care 6 amenzi în cuantum de 29.000 lei şi 3 avertismente contravenţionale. Au fost dispuse 22 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

Deficienţele constatate la angajatori au fost următoarele:

– nerespectarea obligaţiei de a încheia contract individual de muncă, în formă scrisă salariatului, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;

– nerespectarea obligaţiei de a ţine la locul de muncã evidenţa orelor de muncã prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru;

– neîntocmirea regulamentului de ordine interioarã;

– nerespectarea obligaţiei de a stabili  prin  contractul individual de muncã un spor la salariu, pentru situaţiile în care repausul sãptãmânal este acordat şi în alte zile decât sâmbata şi duminica;

– nerespectarea obligaţiei  privind repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii care este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus;

– nu au făcut dovada plăţii în totalitate a drepturilor salariale aferente lunilor aprilie şi mai 2024;

– durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore  pentru salariaţi  nu era  urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore.

PUBLICITATE