ITM Neamț, controale la gatere. 31 sanţiuni la cei 25 de angajatori verificați

În perioada 9-17 mai 2023 s-a desfăşurat Acţiunea de verificare a modului de respectare a prevederilor legale de securitate şi sănătate în muncă la unităţile care desfăşoară activităţi de tăiere şi rindeluire a lemnului. 

Obiectivele acţiunilor de control  au fost:

  • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor din domeniul  verificat în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ;
  • diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea  de către angajatorii care desfăşoară activitate în acest domeniu, a prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Au fost verificaţi 25 de angajatori. Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor au fost aplicate un număr de 31 sanţiuni contravenţionale din care 12 amenzi în cuantum de 40.000 lei şi 19 avertismente contravenţionale.

Inspectorii de muncă au dispus oprirea din funcţiune a 5 echipamente de muncă neconforme.

Deficienţele constatate în acţiunile de control au fost următoarele: 

– echipamentele de muncă nu aveau apărători de protecţie;

– lipsa trusei sanitare de acordare a primului ajutor la locul de muncă;

– nu erau utilizate de către lucrători echipamentele individuale de protecţie acordate de angajatori;

– nu erau actualizate instrucţiunile proprii de lucru;

– nu era realizate semnalizările de securitate şi sănătate în muncă.

PUBLICITATE