ITM Neamț: Controale la 34 de agenți economici unde desfășurau activitate 135 de zilieri

In perioada 09.10.2017 – 13.10.2017 s-a desfăşurat „Campania Nationala privind respectarea de catre beneficiari a prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2011, in domeniile prevazute la art.13 si a prevederilor legale privind prevenirea si combaterea exploatarii copiilor/tinerilor prin munca in aceste domenii”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Obiectivele Campaniei au fost:
–      Identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri si luarea masurilor care se impun pentru nerespectarea de catre acestia a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor metodologice de aplicare a acestei legi;
–      Cresterea gradului de constientizare al beneficiarilor si a zilierilor care desfasoara activitati cu caracter ocazional in domeniile stabilite de Iegiuitor, in ceea ce priveste necesitatea aplicarii si respectarii prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca, stipulate de Legea nr. 52/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
–      Diminuarea consecintelor sociale si economice negative care deriva din nerespectarea de catre beneficiarii din domeniile controlate, a prevederilor Legii nr.52/2011, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor de aplicare a acesteia;
–      Identificarea beneficiarilor care utilizeaza munca copiilor si a tinerilor fara respectarea prevederilor Legii nr. 52/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
–      Identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri in conditiile in care se impunea incheierea contractelor individuale de munca si luarea masurilor care se impun pentru respectarea de catre beneficiarii din domeniile care fac obiectul campaniei, a prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca;
–      Determinarea beneficiarilor de a respecta obligatia de a infiinta, completa registrul de evidenta a zilierilor si de a transmite un extras al acestuia la inspectoratul teritorial de munca in raza caruia societatea isi are sediul, in termenul legal.

In domeniul relatiilor de munca:

Au fost verificati un numar de 34 beneficiari, la care desfasurau activitate un numar de 135 de zilieri. Cu ocazia controalelor au fost constatate 15 deficiente in domeniul relatiilor de munca si au fost dispuse 15 masuri. S-a aplicat 1 sanctiune contraventionala in cuantum de 300 lei pentru incalcarea altor prevederi legale in domeniul relatiilor de munca.

In actiunile de control au fost constatate, urmatoarele deficiente:
–      Beneficiarul nu a înaintat lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde îşi are sediul, un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă;

In domeniul securitatii si sanatatii in munca:

Au fost controlati un numar de 34 beneficiari, la care desfasurau activitate un numar de 135 de zilieri. S-au constatat un numar de 8 deficiente pentru care   s-au dispus 8 masuri de remediere. Au fost sanctionati un numar de 8 beneficiari, carora li s-au aplicat 8 sanctiuni contraventionale, respectiv avertismente.

In actiunile de control au fost constatate, urmatoarele deficiente:
–      nedotarea zilierilor cu echipament individual de protectie;
–      neutilizarea echipamentului individual de protectie de catre zilieri, respectiv, utilizarea unor echipamente de munca neconforme care prezentau riscuri de accidentare.

PUBLICITATE