ITM Neamț: Campanie privind verificarea masurilor stabilite prin procesele verbale de cercetare a evenimentelor

In perioada aprilie – noiembrie 2017 se desfasoara Actiunea nr. 16 din Programul Cadru al Inspectiei MunciiCampanie naţională privind verificarea masurilor stabilite prin procesele verbale de cercetare a evenimentelor”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Obiectivul general este:

  • creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor din unităti în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă pentru eliminarea / diminuarea accidentelor de muncă si promovarea stării de bine la locul de muncă, cu consecinţe benefice în plan social şi profesional.

Obiectivele specifice sunt:

  • încurajarea unei abordări participative prin implicarea angajatilor si angajatorilor în diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din producerea unor accidente de muncă;
  • promovarea bunelor practici privind eliminarea / diminuarea fenomenului accidentogen.

Campania de control se va desfăşura în doua etape:

  • prima etapă se va desfăsura în luna mai 2017 si va consta în informarea partenerilor sociali din unitătile ce au înregistrat accidente de muncă în ultimii cinci ani, despre modul de derulare a actiunii si tematica abordată.
  • a doua etapa constă în verificarea prin actiuni de control la angajatori a modului de realizare a măsurilor dispuse prin procesele verbale întocmite cu ocazia cercetării evenimentelor. Această etapă se va desfăsura în perioada iunie – noiembrie 2017.
PUBLICITATE