ITM Neamț, amenzi și avertismente pentru angajatori în domeniul construcțiilor

Între 18 și 22 martie 2024, o campanie națională de verificare a relevat multiple deficiențe la angajatorii din domeniile construcțiilor și materialelor lemnose, rezultând în aplicarea a 23 de sancțiuni contravenționale.

În perioada 18-22 martie 2024, o amplă campanie națională a fost desfășurată pentru a verifica modul în care angajatorii din domeniile „Fabricarea altor produse din minerale nemetalice” și „Comerț cu ridicata al materialului lemnos și materialelor de construcție și echipamentelor sanitare” respectă prevederile legale privind contractele individuale de muncă și cerințele minime de securitate și sănătate în muncă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

În cadrul acestei campanii, inspectorii de muncă au evaluat 20 de agenți economici, identificând o serie de deficiențe critice. Printre acestea, s-a constatat nerespectarea evidenței orelor de muncă, dosarele de personal incomplete, nerespectarea programului de lucru stabilit legal, precum și lipsa instruirii adecvate în domeniul securității și sănătății în muncă.

De asemenea, s-a observat că mulți angajatori nu au delimitat sau semnalizat corespunzător zonele periculoase, nu au organizat activitatea de acordare a primului ajutor, nu au efectuat controale medicale periodice și nu au organizat activitatea de prevenire și protecție la nivelul unității. Mai mult, verificările tehnice periodice ale echipamentelor de ridicat, conform prescripțiilor ISCIR, nu au fost asigurate.

Ca urmare a acestor constatări, inspectorii de muncă au aplicat un total de 23 de sancțiuni contravenționale, inclusiv 17 amenzi în valoare totală de 39.500 lei și 6 avertismente. În plus, au fost dispuse 42 de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților identificate.

Mai jos, comunicatul ITM Neamț:

În  perioada 18-22 martie 2024, s-a  desfăşurat Campania Naţională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea si executarea contractelor individuale de muncă, precum şi prevederile legale privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă de către angajatorii care desfăşoară activități în domeniile „Fabricarea altor produse din minerale nemetalice” – cod CAEN 23 şi „Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare” cod CAEN 4673”.

Obiectivele acţiunilor de control au fost :

  • identificarea şi verificarea agenţilor economici care activeazã în domeniile „Fabricarea altor produse din minerale nemetalice” – cod CAEN 23 şi „Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie si echipamentelor sanitare” cod CAEN 4673”, privind respectarea prevederilor legale în vigoare;
  • eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii;
  • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relaţiilor de muncă şi securităţii şi  sănătăţii în muncă.  

În cadrul acestei acţiuni, inspectorii de muncă au verificat un număr de 20 agenţi economici.

Deficienţele constatate la angajatori au fost următoarele:

– nerespectarea  obligaţiei angajatorului de a ţine la locul de muncă, evidenţa reală a orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru;

-dosarele de personal erau incomplete;

-angajatorul nu respecta repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii care este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus;

– angajatorul nu respecta dispoziţiile legale referitoare la îndeplinirea obligaţiei de a elibera o adeverinţă de vechime şi a unui extras de Revisal salariatului care a încetat activitatea;

– angajatorul nu a asigurat o instruire corespunzătoare şi suficientă în domeniul securităţii şi  sănătăţii în muncă;

– angajatorul nu a stabilit şi asigurat delimitarea, îngrădirea şi semnalizarea tuturor zonelor periculoase;

– angajatorul nu a organizat activitatea de acordare a primului ajutor;

– angajatorul nu a facut dovada efectuării controlului medical periodic de către medicul de medicina muncii la termenul scadent;

– angajatorul nu a organizat activitatea de prevenire şi protecţie la nivelul  unitãţii;

-angajatorul nu a asigurat verificarea tehnicã periodicã a echipamentelor de ridicat, conform prescripţiilor ISCIR.

Pentru încălcarea legislaţiei  în domeniile relaţiilor de muncă şi securităţii şi  sănătăţii în muncă,  inspectorii de muncă au aplicat angajatorilor 23 sancţiuni contravenţionale din care 17 amenzi în cuantum de 39.500 lei şi 6 avertismente contravenţionale. Au fost dispuse 42 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

PUBLICITATE