ITM Neamț, amenzi pentru nerespectarea muncii în brutării

O serie de controale efectuate recent de ITM Neamț în sectorul de fabricație a produselor făinoase și de brutărie a evidențiat nerespectarea gravă a normelor de muncă și securitate, rezultând în sancțiuni și măsuri de remediere urgente.

În perioada 9-12 aprilie 2024, Inspectoratul General de Muncă a desfășurat o campanie națională de verificare a respectării legislației muncii în industria alimentară, cu accent pe producția de brutărie și făinoase. Obiectivele principale au fost identificarea neregulilor și creșterea gradului de conștientizare privind securitatea și sănătatea în muncă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

În cadrul acestei campanii, au fost efectuate 16 controale, rezultând aplicarea a 14 sancțiuni contravenționale, dintre care 12 amenzi totalizând 30.100 lei și 2 avertismente. În plus, inspectorii au dispus 22 de măsuri pentru remedierea neconformităților identificate.

Principalele deficiențe constatate au inclus nerespectarea evidenței orelor de muncă prestate, nerespectarea repausului săptămânal, neuniformitatea timpului de muncă, nerespectarea salariului minim pe economie pentru industria alimentară, dosare de personal incomplete, lipsa adeverințelor de vechime la încetarea activității, organizarea deficitară a primului ajutor, echipamente de muncă nesigure, neverificarea instalațiilor electrice și instruirea insuficientă în domeniul securității și sănătății în muncă.

Mai jos, comunicatul ITM Neamț:

În  perioada 09-12 aprilie 2024 s-a desfăşurat Campania Naţională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă precum şi prevederile legale privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniul “fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase” cod CAEN 1071, 1072, 1073.

Obiectivele acţiunilor de control au fost : 

identificarea şi verificarea agenţilor economici care activeazã în domeniile:                      “fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase”, privind respectarea prevederilor legale în vigoare;
eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii;
creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relaţiilor de muncă şi securităţii şi  sănătăţii în muncă.

În cadrul acestei acţiuni, inspectorii de muncă au  efectuat 16 controale.

Pentru încălcarea legislaţiei  în domeniile relaţiilor de muncă şi securităţii şi  sănătăţii în muncă,  inspectorii de muncă au aplicat angajatorilor 14 sancţiuni contravenţionale din care 12 amenzi în cuantum de 30.100 lei şi 2 avertismente contravenţionale. Au fost dispuse 22 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

Deficienţele constatate la angajatori au fost următoarele:

– angajatorul nu respecta obligaţia de a ţine la locul de muncã evidenţa orelor de muncã prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru;

– nerespectarea obligaţiei angajatorului referitoare la acordarea repausului săptămânal de 48 ore consecutive;

-angajatorul nu respecta repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii care este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus;

-angajatorul nu respecta obligaţia legală de a stabili salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, pentru sectorul industrie alimentară;

– dosarele de personal erau incomplete;

– angajatorul nu respecta obligaţia de a elibera o adeverinţã de vechime pentru salariaţi la încetarea activitãţii;

– angajatorul nu a organizat activitatea de acordare a primului ajutor;

– angajatorul nu a asigurat echipamente de muncã fãrã pericol pentru securitatea şi sãnãtatea lucrãtorilor;

– angajatorul nu a asigurat verificarea  instalaţiei electrice la termenul scadent;

– angajatorul nu a asigurat o instruire corespunzătoare în domeniul SSM pentru lucrători.

PUBLICITATE