ITM Neamț: 8 accidente de muncă sancțiuni de peste 100.000 de lei în luna ianuarie


În perioada 01.01.2016 – 31.01.2016, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț a avut ca obiectiv principal realizarea acțiunilor din „Programul de acțiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2016”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 modificata si completata si a Legii nr.53/2003, republicata.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

În aceasta perioadă, 21 inspectori de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamț, au efectuat 273 controale, ocazie cu care s-au constatat 411 deficiențe în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă și s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. Urmare a controalelor efectuate, s-au aplicat 154 sancțiuni contravenționale însumand 106.900 lei .

B. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA IANUARIE:

A1. ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

În luna ianuarie au fost realizate 115 vizite de control și evaluare la unități economice. Totodată, cu ocazia controalelor s-au aplicat un număr de 140 sanctiuni contravenționale. Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 36.500 lei.

Analiza situatiei accidentelor de munca.

În luna ianuarie, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț au fost înregistrate 8 accidente de muncă soldate cu incapacitate temporară de muncă.

A2. ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

Control relatii de munca

În luna ianuarie au fost controlați 158 agenți economici. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un număr de 14 sancțiuni contravenționale din care 13 amenzi contravenționale, însumând 70.400 lei, respectiv 1 avertisment contravențional, pentru încălăari ale Legii nr. 53/2003 republicata si H.G. nr.500/2011. De asemenea, au fost depistați 6 angajatori la care lucrau 6 persoane fără forme  legale de angajare. Cuantumul amenzilor aplicate pentru muncă fără forme legale de angajare a fost de 60.000 lei.

Au fost depistate deasemeni 132 persoane pentru care angajatorii, au înregistrat contractele individuale de muncă în registrul general de evidență al salariaților în format electronic, cu încălcarea termenului prevazut de HG nr.500/2011 (art.4,alin.1,lit.a – cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității de către salariatul în cauză) fiind dispuse 87 masuri pentru remedierea neconformităților și totodată au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale, din care 4 amenzi în valoare de 5.900 lei și respectiv 1 avertisment.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA IANUARIE.

I. Sedinta de lucru I.T.M. Neamt – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 21.01.2016, ora 14:00, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț, s-a întrunit Consiliul Consultativ Tripartit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț. La ședință au participat membrii desemnați ai organizațiilor sindicale și patronale cât și reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț. Participanții au fost informați cu privire la apariția unor acte normative care prezintă interes și anume:
LEGEA nr. 325 din 16 decembrie 2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
– ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 65 din 30 decembrie 2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
– HOTĂRÂRE nr. 1.014 din 30 decembrie 2015 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite;

II. Acțiunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspecției Muncii – Campanie națională de supravegherea pieței produselor industriale în domeniul de competență al Inspecției Muncii conform programului sectorial pentru anul 2015, coordonat de către Comisia Europeană.

În luna ianuarie 2016, au fost verificate 4 societăți. Au fost verificate 34 de produse. Nu s-au constatat neconformități. Nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale.

III. Organizarea și efectuarea unor inspecții sistem la unitățile care desfășoară activități de fabricare a produselor de morărit – acțiunea: „Verificarea modului în care sunt respectate cerin?ele pentru imbunatatirea securitatii si protectia  sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive’’.

În perioada de raportare au fost verificați 3 angajatori la care lucrau un număr de 237 lucrători. Au fost constatate neconformități care priveau nefinalizarea documentelor de protecție la explozie, instruirea lucrătorilor și autorizarea electricienilor care intervin în instalațiile electrice. Toți cei 3 angajatori controlați au fost sancționați cu avertismente. S-au dispus măsuri de remediere a neconformităților constatate.

Deficiente constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

  • Nu s-a finalizat elaborarea si actualizarea documentului privind protectia impotriva exploziilor;
  • Instruire necorespunzatoare a lucratorilor care desfasoara activitate in locuri unde pot aparea atmosfere explozive;
  • Nu s-a facut dovada autorizarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca a electricienilor care intervin la instalatiile electrice.

IV. În luna ianuarie 2016, inspectorii de munca, au participat la 2 sedințe ale comitetelor de securitate și sănătate în muncă, organizate de 2 angajatori (cu peste 50 de lucratori), sedințe în cadrul cărora – dialogul real între partenerii sociali: patronat, sindicat/reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice și reprezentanții instituțiilor statului – a avut ca obiect îmbunatățirea securității și sănătății în muncă la nivelul unității, respectiv propuneri privind politica de securitate și sănătate în muncă? și planul de prevenire și protecție, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare și funcționare.

PUBLICITATE