ITM Neamț: 342 de deficiențe în domeniul relațiilor de muncă în luna august 2017

In perioada 01.08.2017 – 31.08.2017, activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2017”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 modificata si completata si a Legii nr.53/2003 modificata si completata.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

In aceasta perioada, 17 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au efectuat 231 de controale, ocazie cu care s-au constatat 342 de deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare a controalelor efectuate, s-au aplicat 143 sanctiuni contraventionale insumand 61.000 lei.

 1. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA AUGUST:

A1.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna august, au fost realizate 113 vizite de control si evaluare la unitati economice. Totodata, cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 132 sanctiuni contraventionale. Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 34.500 lei.

Analiza situatiei accidentelor de munca.

In luna august, la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt au fost inregistrate  4 accidente de munca soldate cu incapacitate temporara de munca.

A2.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

Control relatii de munca

In luna august, au fost controlati 118 agenti economici. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 11 sanctiuni contraventionale din care 4 amenzi contraventionale, insumand 26.500 lei, respectiv 7 avertismente contraventionale, pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 modificata si completata si H.G. nr.500/2011. De asemenea, au fost depistati  2 angajatori la care lucrau 2  persoane fara forme legale de angajare. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale de angajare a fost de 20.000 lei.

Au fost depistate 66 persoane pentru care angajatorii, au inregistrat contractele individuale de munca in registrul general de evidenta al salariatilor in format electronic, cu incalcarea termenului prevazut de HG nr.500/2011 (art.4,alin.1,lit.a  – cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză) fiind dispuse 56 de masuri pentru remedierea neconformitatilor. Au fost aplicate 4 sanctiuni contraventionale din care 1 amenda in valoare de 5.000 lei si  respectiv  3 avertismente contraventionale.

 1. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA AUGUST:
 2. Sedinta de lucru I.T.M. Neamt – Consiliul Consultativ Tripartit

In data de 22.08.2017, ora 1100, la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, s-a intrunit Consiliul Consultativ Tripartit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt. La sedinta au participat membrii desemnati ai organizatiilor sindicale si patronale cat si reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt. Participantii au fost informati cu privire la aparitia unor acte normative care prezinta interes si anume:

 • LEGEA nr.172/14.07.2017 privind aprobarea OUG 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;
 • Ordonanta Guvernului nr.4/20.07.2017 publicata in MO nr. 598/25.07.2017 pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal;
 • Legea nr. 177/18.07.2017 publicata in MO nr. 584/21.07.2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • OUG nr.53/04.08.2017 publicata in MO nr. 644/07.08.2017 pentru modificarea si completarea Legii 53/2003 Codul muncii;
 • OUG nr. 60/04.08.2017 publicata in MO nr. 648/07.08.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • OUG nr. 55/04.08.2017 publicata in MO nr. 644/07.08.2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/ 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.
 1. Actiunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – Campanie nationala de supravegherea pietei produselor industriale in domeniul de competenta al Inspectiei Muncii conform programului sectorial pentru anul 2017, coordonat de catre Comisia Europeana

In luna iulie 2017, au fost verificate 4 societati. Au fost verificate 30 de produse. Nu s-au constatat neconformitati. Nu au fost aplicate sanctiuni contraventionale.

 

III. Campanii / acţiuni de informare şi conştientizare pentru transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată

În luna august 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ a programat si realizat 2 sesiuni de informare cu angajatori care îşi desfăşoară activitatea în domeniile: panificatie si prestatori de servicii. La întâlnirile de informare şi conştientizare, au participat conducerea inspectoratului şi inspectori de muncă  din corpul de control  relaţii de muncă precum şi un număr de 35 angajatori sau reprezentanţi ai acestora.

Cu acesta ocazie, au fost vizate şi următoarele aspecte:

 • informarea angajatorilor cu privire la faptul ca în perioada următoare se vor intensifica acţiunile de control privind identificarea şi combaterea muncii nedeclarate, indiferent de domeniul de activitate;
 • principalele reglementări cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă;
 • elementele contractului individual de munca care trebuie inregistrate în registrul general de evidentă a salariatilor şi termenele de transmitere a acestora;
 • consecinţele sociale şi economice pe care le produce munca nedeclarată.
 1. Actiuni de control impreuna cu Directia Regionala Antifrauda Fiscala din A.N.A.F., in perioada 01.08.2017-22.09.2017

Actiunile de control s-au desfasurat in domeniile alimentatie publica, constructii si confectii. In aceste domenii pe langa riscurile indisciplinei financiare, respectiv neconformarii la declararea si plata obligatiilor fiscale, exista si riscuri legate de utilizarea fortei de munca fara forme legale, ori subdeclararea nivelului real de salarizare, risc care se manifesta accentuat in perioada iunie – octombrie.

In luna august au fost verificati 15 angajatori. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 3 sanctiuni contraventionale din care 3 amenzi contraventionale, insumand 21.500 lei, pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 modificata si completata si H.G. nr.500/2011. De asemenea, au fost depistati  2 angajatori la care lucrau 2  persoane fara forme legale de angajare. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale de angajare a fost de 20.000 lei.

 1. In perioada martie – august 2017 s-a desfăşurat Actiunea nr. 1 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – “Campanie europeana – Locuri de munca sanatoase pentru toate varstele”.

Obiectivele acţiunii au fost:

 • promovarea muncii durabile si a imbatranirii sanatoase inca de la inceputul vietii profesionale;
 • prevenirea problemelor de sanatate pe parcursul vietii profesionale;
 • constientizarea si consultarea angajatorilor, cat si a lucratorilor privind implementarea masurilor de securitate si sanatate in munca in contextul imbatranirii fortei de munca;
 • constientizarea lucratorilor tineri asupra riscurilor la care se expun ca urmare a lipsei de experienta la locul de munca;
 • incurajarea schimbului de informatii si bune practici.

Grupul tinta

Campania a fost adresată angajatorilor din sectorul public si privat care desfaşoara activitati in urmatoarele domenii de activitate:

 • comert cu ridicata si amanuntul – cod CAEN – 46/47;
 • invatamant – cod CAEN – 85;
 • sanatate – cod CAEN – 86;
 • constructii – cod CAEN 41/42/43;
 • industria alimentara – cod CAEN 10.

Actiunea s-a desfasurat  în mai multe etape:

 • in prima etapă a fost intocmit grupul tinta de angajatori, care a fost informat cu privire la metodologia de desfasurare a campaniei şi s-au efectuat vizite de lucru pentru aplicarea unor chestionare de evaluare de catre lucratori, a conditiilor de munca de la locul desfasurarii activitatii;
 • a doua etapă a constat în vizite de inspectie pentru identificarea neconformitatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cu accent pe aspectele rezultate in urma analizarii chestionarelor de evaluare;
 • a treia etapa a fost monitorizarea si evaluarea impactului masurilor dispuse asupra lucratorilor chestionati.

In urma vizitelor de control efectuate la un număr de 10 angajatori din grupul tinta, s-au identificat un număr de 12 neconformitati faţă de tematica de control abordata, pentru care s-au dispus tot atatea măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

Principalele neconformităţi constatate se refereau la:

 • lipsa dotării locurilor de munca temporare cu toalete ecologice;
 • niveluri ridicate a umiditatii si a noxelor fizice in mediul de munca;
 • deficienţe in cazul instruirii lucratorilor privind securitatea si sanatatea in munca.

Au fost aplicate un număr de 12 sancţiuni contravenţionale cu “avertisment”.

Toate masurile dispuse de inspectorii de munca au fost realizate de angajatorii controlati.

 1. Verificarea respectarii prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.

În luna august 2017 in zilele în care s-au înregistrat temperaturi extreme (mai mari de 37 grade C sau ITU>80) inspectorii de muncă au realizat un număr de 36  controale la agenti economici la care lucrau un număr de 791 salariaţi.

In cadrul acţiunilor de control s-au constatat un număr de 17 neconformităţi privind aplicarea O.U.G. 99/2000. Totodată inspectorii de muncă au constatat că în unele intreprinderi verificate, au fost luate măsuri de protecţie a salariaţilor împotriva expunerii la temperaturi extreme.

Urmare neconformităţilor constatate au fost aplicate un număr de 16 sancţiuni  contravenţionale respectiv avertismente contravenţionale.

In actiunile de control au fost constatate, urmatoarele deficiente:

 • Neacordarea de apa minerala 2-4 litri/persoana/schimb in cazul inregistrarii de temperaturi extreme;
 • Lipsa efectuarii examenelor medicale periodice;

VII. In luna august 2017, inspectorii  de munca, au participat la 2 sedinte ale comitetelor de securitate si sanatate in munca, organizate de 2 angajatori cu peste 50 de lucratori, sedinte in cadrul carora – dialogul real intre partenerii sociali: patronat, sindicat/reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice si reprezentantii institutiilor statului – a avut ca obiect imbunatatirea securitatii si sanatatii in munca la nivelul unitatii, respectiv propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare.

PUBLICITATE