ITM Neamț – 27 accidente de muncă dintre care 2 mortale, luna trecută, în Neamț

În luna mai 2023, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, au fost realizate un număr de 254 acţiuni de control, din care 164 în domeniul relaţiilor de muncă şi 90 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Urmare finalizării acestor acţiuni, au fost dispuse 234 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Un număr de 112 angajatori au fost sancţionaţi cu 155 sancţiuni contravenţionale, din care 115 avertismente contravenţionale şi 40 amenzi în cuantum de 197.100 lei.

ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

În luna mai 2023, au fost realizate un număr de 90 acţiuni de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost dispuse 80 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate. 

Un număr de 61 angajatori au fost sancţionaţi cu 79 sancţiuni contravenţionale, din care 61 avertismente contravenţionale şi 18 amenzi în cuantum de 67.500 lei.

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 27 evenimente de muncă.

Împrejurările în care s-au produs cele mai multe evenimente se referă la utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, căderea de la același nivel sau de la mică înălțime şi accidentele de circulaţie.

Dintre evenimentele comunicate, două a fost mortale. Toate  evenimentele comunicate sunt în curs de cercetare.

ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna mai 2023, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 164 controale, au dispus 154 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi au aplicat în total 76 sancţiuni contravenţionale, din care 22 amenzi în cuantum de 129.600 lei şi 54 avertismente contravenţionale.

La șase angajatori au fost identificate opt persoane care prestau muncă nedeclarată, din care patru persoane prestau activitate fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii,  la o persoană angajatorul nu a transmis în registrul general de evidență al salariaților elementele contractului individual de muncă și trei persoane au prestat activitate în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.

Domeniile de activitate în care se presta muncă nedeclarată erau:bar,restaurant, fabricarea produselor de brutărie și transporturi.

PUBLICITATE